Kwaheteveri the cannibal doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionQahe te Veri, ne vegevage të ke vuse, ne vegevage mi Qahe te Veri.
Qahe te Veri nie ne tēle së. Nie mi none gemël, wë nie ve tegetoge lione.
Nie ve tegetoge lione pa, nie tegetoge me: ne diome mē ni wil ni not ne tēle ni gën.
Not ne tēle pa, tate gën metemēte, ni vēn ni tor; ni menoge n' ake gën.
Ve toge të heqere te Toge tate gengën tēle, pa sa nōkōke ni darake ne gën-vë-tēle.
Ni darake ne gën-vë-tēle, ni wi-hivie pa ni gel pe wë ne, pa deda sir tēle, pe ni da wë ne n̄wië.
Mowe ne lione vë n̄ih ne tēle, ni vēn, ni not venēg; ni vēn ni tor; ni menoge ni gën.
Ni rak none mene vete ni in vete ha dë hen̄were. Ni toge magëne; n' ake gel ni netnot tewtuwewi hen̄were, ni tor nihe ni gën.
Ni rak wë nōk vage vehē.
Hen̄were wë / hen̄were gëwie ve toge, g' itë pe ne tēle vë lëre; tugetoge me sise ni lëre; pa nihe na lōlmerën ē të Qahe te Veri mak da n̄wië!
Nihe g' itë ni reherohe nihe gega, nihe g' ake dōem të “Gide deda-gerë ge vē ge not sa nōkōke! Nawë nie deda sir n̄wië, nie na da tēle si! Tewë gide not nie, gide si not nie weren̄o!”
Qen̄ sise, nihe ge vieg n̄wet të ge vē ge not nie.
Nihe ge vile n' u, ne wun̄or, vile ne volgë toq, pe wë, kemëm ve lōv të ne tëmrega, ne temēt wōwehure, ne tewe, ne sin̄sin̄.
Nihe ge vēn të ge here hore tëmete gurō.
Nihe ge vēn me, ge vēn delgët vete ni ve tog’ ē; ge rak ne herehore tëmet' in. Tekële g' uv ne tewe, tekële ge tōt tëmrega, tekële ge rak temēt-wōwehure.
Mowe nie ve rōn̄ wë ne, ni metoqsine hivie.
Nie ni metoqsine hivie, pa nihe ve vēn gurō me mi ne wun̄or, mi n' u. Ni metoqsine hivie, ni rōw rake ni velag; ni rōw wurëg dë nihe.
Vēn iw ri tegetage, ni itë hen̄were ve vēn me ve vēn gurō me pe të ge netnot nie pe nōkō ni vēn ni hage ne wulë tet vot nōk; ni vē rōw ri n̄ehn̄ēh / ri n̄ehn̄ēh wë nōkōke —
ni wël-vë ne tet vot, ni vën iw, ni leqtë mēse tegtegë viēne.
Ne vegevag’ in pe wë nōk. Ni rak wë ne, të qen̄ pehpahvëin mē pe nōk.
Heqere ge not nie wulë dë ne gën-vë-tēle nie ve toge si mē.
Tugur me, nihe ge toge mi n' ipdahiv, nawë nihe mat not nie dë ne vete.
Kilale të pah pe nōk.
Ne vegevage “Veri” nōk, Veri, taveligë ne vēn in, Liqal. Nie sa te Toge, sa te Veri pe nōk.

S1 doi

stop écouter
Qahe te Veri, ne vegevage të ke vuse, ne vegevage mi Qahe te Veri.

S2 doi

stop écouter
Qahe te Veri nie ne tēle së. Nie mi none gemël, wë nie ve tegetoge lione.

S3 doi

stop écouter
Nie ve tegetoge lione pa, nie tegetoge me: ne diome mē ni wil ni not ne tēle ni gën.

S4 doi

stop écouter
Not ne tēle pa, tate gën metemēte, ni vēn ni tor; ni menoge n' ake gën.

S5 doi

stop écouter
Ve toge të heqere te Toge tate gengën tēle, pa sa nōkōke ni darake ne gën-vë-tēle.

S6 doi

stop écouter
Ni darake ne gën-vë-tēle, ni wi-hivie pa ni gel pe wë ne, pa deda sir tēle, pe ni da wë ne n̄wië.

S7 doi

stop écouter
Mowe ne lione vë n̄ih ne tēle, ni vēn, ni not venēg; ni vēn ni tor; ni menoge ni gën.

S8 doi

stop écouter
Ni rak none mene vete ni in vete ha dë hen̄were. Ni toge magëne; n' ake gel ni netnot tewtuwewi hen̄were, ni tor nihe ni gën.

S9 doi

stop écouter
Ni rak wë nōk vage vehē.

S10 doi

stop écouter
Hen̄were wë / hen̄were gëwie ve toge, g' itë pe ne tēle vë lëre; tugetoge me sise ni lëre; pa nihe na lōlmerën ē të Qahe te Veri mak da n̄wië!

S11 doi

stop écouter
Nihe g' itë ni reherohe nihe gega, nihe g' ake dōem të “Gide deda-gerë ge vē ge not sa nōkōke! Nawë nie deda sir n̄wië, nie na da tēle si! Tewë gide not nie, gide si not nie weren̄o!”

S12 doi

stop écouter
Qen̄ sise, nihe ge vieg n̄wet të ge vē ge not nie.

S13 doi

stop écouter
Nihe ge vile n' u, ne wun̄or, vile ne volgë toq, pe wë, kemëm ve lōv të ne tëmrega, ne temēt wōwehure, ne tewe, ne sin̄sin̄.

S14 doi

stop écouter
Nihe ge vēn të ge here hore tëmete gurō.

S15 doi

stop écouter
Nihe ge vēn me, ge vēn delgët vete ni ve tog’ ē; ge rak ne herehore tëmet' in. Tekële g' uv ne tewe, tekële ge tōt tëmrega, tekële ge rak temēt-wōwehure.

S16 doi

stop écouter
Mowe nie ve rōn̄ wë ne, ni metoqsine hivie.

S17 doi

stop écouter
Nie ni metoqsine hivie, pa nihe ve vēn gurō me mi ne wun̄or, mi n' u. Ni metoqsine hivie, ni rōw rake ni velag; ni rōw wurëg dë nihe.

S18 doi

stop écouter
Vēn iw ri tegetage, ni itë hen̄were ve vēn me ve vēn gurō me pe të ge netnot nie pe nōkō ni vēn ni hage ne wulë tet vot nōk; ni vē rōw ri n̄ehn̄ēh / ri n̄ehn̄ēh wë nōkōke —

S19 doi

stop écouter
ni wël-vë ne tet vot, ni vën iw, ni leqtë mēse tegtegë viēne.

S20 doi

stop écouter
Ne vegevag’ in pe wë nōk. Ni rak wë ne, të qen̄ pehpahvëin mē pe nōk.

S21 doi

stop écouter
Heqere ge not nie wulë dë ne gën-vë-tēle nie ve toge si mē.

S22 doi

stop écouter
Tugur me, nihe ge toge mi n' ipdahiv, nawë nihe mat not nie dë ne vete.

S23 doi

stop écouter
Kilale të pah pe nōk.

S24 doi

stop écouter
Ne vegevage “Veri” nōk, Veri, taveligë ne vēn in, Liqal. Nie sa te Toge, sa te Veri pe nōk.