Mwasu and his taboo sister doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionKulumoe Pakare. Li-te ene. Dapa teliki, dapa wopine, ka idi. Li-te Pakare.
Ngaliko kape le-mini ngapiene. Le-mini ngapiene ponu, ka li-teli avtebe.
Ra ra ra, kata kape moso, ka li-bi vongoro.
Li-bi vongoro li-kamai, i-ven’ ne belemele li-maliawo boso.
Ra kokoro pon li-/ avtebe adapa ka moso.
Ka moso ponu, ka li-la ngatene peini me kape le-mini ngapiene.
Ka le-mini ngapiene ponu, Pakare tae: kape le-ke le-lui ne temotu tilu teta-ke.
Temotu tilu pon, iote enga ini Ñivale, ka iote: Sebei. Ponu.
Ka pon ka li-loko nengele makone ka li-ke li-lui.
Li-toe tepapa li-bo, nga ponu: li-ke li-lui. I-wen’ ne temotu ponu.
Awoiu, kata kape le-mini ngapiene, li-koie li-au bute. Wako li-ke li-lui i-wene, nga pon.
Li-le awoiu ponu – ngatene ka i-le: longe – li-ke li-lui vongoro li-lui i-wene – kape le-teteli ngapiene pon –
Li-iu tepapa. Li-iu tepapa i-le awoiu, li-vesu bulateno i-vio.
Blateno pon, moboro pe li-ngago ñei i-vio teva.
Awoiu ponu, ka – vono i-sodo ka li-koie, ka li-au bute ka li-ke li-lui.
Li-lui ponu ponu – ka vono i-sodo ponu, ne vonila ponu kata ka le-tetele pon.
Li-wete mama. Awoiu / Li-wete mama.
Ne vonila ponu, kata kape (ae?) le-pinoe ponu.
Pon, ka awoiu / li-lebie nga pon, li-ka.
Li-loko vilisa dapa i-ven’ ne dapa.
Li-go dapa ñe tolosai.
Da viñevi li-ativi dapa ñe tekume.
Webwe i-vene i-wen’ ne ma dapa;
loko i-vio ne ma dapa;
vilitoe i-vio ne viabasa dapa –
Wako, kata ka aeve kata kape i-tavali.
I-tavali ponu, li-le ne mane pon, dapa kula li-vio li-dadai tepapa.
Li-dai li-su. Mane pon.
Dapa kula li-abu / li-le nga tev’ tawo re mijaka –
Li-tamava ene i-ka. I-ka i-ka, li-tamava ene i-ka ponu –
Dapa Teanu, buro peini li-oburo nga ne / E, dapa Lovono. Li-ko:
Ie ie lao / ie io ia ie liwo / ie io ia ie lao / ie io ia /
Pon. Li-tamava ene i-ka i-ka i-ka i-ka, li-ven’ li-lui ne mane.
Li-ven’ li-lui ne mane ponu ponu: li-ko li-wate tepapa.
Li-wate tepapa ponu: idi po li-wate tepapa ponu, ka li-pinoe pon ta. Nga pon.
Li-pinoe li-pinoe, ra ra ra ra ra ra – i-le to bwogo.
Kala / li-le / li-ko mata dapa i-ledi ka li-womanga dapa.
Li-womanga dapa awoiu ponu, nga ponu.
Moro abia pon, nga pon.
Ra moro waini – pe Mwasu tilu. Iote pine, ka i-kila emele, iote mamote i-kila emele tae.
Ka li-akasi pi’ iape. Iote pine po i-kila emele, i-akasi iote apilaka.
I-ko “U-koie teta-koie, Pakare: u-bi avie. Me u-kamai, me le-sai ñe kava.”
Ka Mwasu iote apilaka ponu, ini mwaliko pe i-metei dapa ne ini tae.
... lek’ iape dapa tae, pi’ iape dapa tae… Da viñevi –
Ponu kape i-ko da penuo / da viñevi iape.
Ka pon, ka i-ko “Wako” i-koie ka i-le –
Ia emele iote, lek’ iape. Ini i-te, ka i-ke i-le tae.
Dapa abia Pakare li-ke li-le awoiu ia emele iote i-te. Pe men’ iape mamote i-ve.
I-labu men’ apilaka / Mamote i-ve, bwogo tilu botongo.
Ia ponu, leka ie Mwasu pon – Mwasu iote apilaka.
Ka telepakau pe na, lek’ iaidi / idi pe li-romo idi tae. Kape le-wamu idi ñe idi.
Iote emele, iote mwalikote, nga pon.
Ka i-koie ponu i-le i-vene ne avie i-bi. I-bi i-bi, ia –
Ete ie emele po i-labu men’ iape apilaka pon, ini i-maliawo ne mwoe iadapa kape i-tau ngatene we men’ iape po i-labu men’ iape pon –
Ka kaiawo ne mwoe!
(Pe noma, li-apinu ne mwoe.)
Ka i-viñi ete iape i-ko “U-ko ruene me ne-ke ne-te ne pua ruene ponu!”
Ka et’ iape i-ko “Etapu! Ña leka kape i-rom’ eo!”
Ini i-ko “Tae. Wako, ba-te ne mataruene pon.”
Ka Mwasu iote apilaka i-bi avie ponu, mata ini i-le i-romo i-ko “Ei! Kaiawo! I-ke re, ne kulumoe re!
Kupa ka pi-le awoiu ne temotu tilu pon tae!”
Dapa / mwaliko iote pon i-te. I-opogo / I-sabu i-abu mina avie pon –
I-ka i-le i-le i-romo lek’ iape pon – po i-labu men’ iape apilaka.
I-romo i-ko “E!” Ka i-mumu!
I-ko “E, eo u-ka!” I-ko me kap’ emel’ iape pon ta.
I-ko “U-ka me la-le!”
Lek’ iape i-mene.
Pe pon, telepakau pe na, lek’ iape etapu.
Pon, emele pon i-mene. Ini pon i-kila i-kila…
“U-ka me la-le na!” Emele pon i-mene.
I-mene: Tae, i-kotu i-le / i-tabo i-le ne moe iape.
I-tabo i-le ne moe iape, labiou tae i-tabo i-ka.
I-ka i-viñ’ i-ko “Ka wako! U-aiu u-ka me la-le na!”
Emele pon i-mene i-te i-etengi.
I-etengi i-etengi ka ete ie emele pon i-ko “U-aiu teve me ba-le!
Pe li-ko u-ke u-te maro etapu! Ia eo a-ko u-ke!
Ponu ka i-rom‘ eo.”
Tae, i-atui i-atui: tae! i-tabo i-le ne moe iape. Mwasu iote apilaka ponu.
I-le – labiou tae, i-tabo i-ka.
I-ka i-viñi i-ko : “Ka u-ka me la-le na ta! Nga tae, kape eo u-romo dapa ne eo metae; ene kape ne-romo dapa ne ene metae.”
I-viñi ini i-mene.
I-mene, “tae” i-ko: “Ponu.”
I-tabo i-le ne moe iape, i-le i-kotu i-katau ero iote.
Ero ponu, enga ini ‘Ero Meie’.
I-kotu i-katau e / i-katau ero ponu i-ven’ i-le.
I-le i-le i-le, i-romo voko tilu. Iote wabulubu, iote teporo.
Ponu i-la ka i-tabo i-abu i-kamai.
I-kamai – (wako n-atevo i-le?) – i-abu i-kamai ponu – i-le i-mali iawo.
I-mali iawo awoiu i-lui voko tilu pon i-le i-wen’ ene.
Wako i-le i-toe uie woubo. Pe i-bu i-kamai *i-vi* / i-vei.
I-vei i-vei i-vei me wako me kape/ peini voko po i-wen’ ne iawo ponu.
Ini i-tabo i-kot’ i-le. / (E! I-kotu tae) I-tabo i-le.
i-viñi emele pon i-ko “U-ka u-aiu u-ka me la-le ta!”
Emele ponu: “Ni-men’ na! Ni-mene.” I-te i-etengi.
Ini i-ko “Ne-viñ’ eo? Nga u-mene, kap’ u-romo ngaten’ iote. Kape ni-ejau.”
*i-ta* / i-ko “Kiane, kiane, kiane! U-aiu na me la-le!
Nga tae na ni-vete. Io kape u-romo dapa ne eo metae. Ene kape ne-romo dapa ne ene metae.”
Emele ponu i-mene. I-ko "Kape u-romo" / i-tabo i-ka ponu –
I-avi voko iote po wabulubu, ne iawo pon, i-ka i-la i-teli.
Uie lumobo po i-vi ponu, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei i-ioi i-le ponu
I-vo ñe utele temotu tilu pon. Li-lengi, pe ka iolulu.
Ini i-tab’ i-kot’ i-ka. I-ko “Ponu, ni-viñi eo ni-ko u-ka me la-le”
Ka kiane u-tabo u-ka me la-le/ u-aiu me la-le, nga tae, ne-tabo ne-le, ne-somoli dapa ne kia po li-te ne temotu.
Ia dapa li-pinoe ra ra li-pei dapa pe li-pinoe ne ngapiene.
Li-lengi pe ka i-vo
i-vei utele temotu pon ka iolulu~! tebo! ngiro! o! Mwasu iote pine i-ko “Oi!”
Mwasu iote apilaka i-somoli kiapa! Ka i-romo lek’ iape pon ta!
Mwasu iote apilaka i-tabo i-le. I-le i-viñi emele pon, i-ko “Ka u-aiu!”
“U-ka la-le na. Nga tae, ne-tabo ne-le ka ngatene kape u-romo.”
Ini i-kila emele i-tabo i-le i-avi voko iote, teporo. I-ka i-wene ne uie woubo ponu, i-amei!
I-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-ioi i-le ~
I-toe ñe utele temotu tilu pon!
I-toe ñe utele temotu tilu ponu – ngiro i-aka, apono, tebo, iolulu, i-abu °i-epa°!
Temotu tilu ponu i-metelu.
I-metelu pon, dapa ne temotu tilu pon li-la kuo li-ko me le-wai i-koie tetakoie: metae ! Apono ka i-aka ponu !
Pon vana ka li-bu ne revo pon.
Li-bu awoiu. Iune i-te tae. Kulumoe Pakare moli.
Ponu, waiero peini apono i-aka i-ka pon, ini i-kot’ i-le i-la tepapa po li-pinoe, le-mini-ngapiene.
I-ka i-le i-botongo ñe mwoe iape.
Waiero i-ka, i-somoli kulumoe Pakare.
Ia uña mwoe abia pon, i-au awoiu. Mwoe iape, waiero peini vono i-somoli tae pe i-botongo ñe tepapa.
Pon i-tabo i-ka i-viñi emele pon, lek’ iape pon, i-ko “Ka u-ka me la-le!”
Emele ponu ka i-aiu ponu.
Dapa ne da ka li-bu awoiu.
Vana ka li-tavea li-koie li-sai i-katau temaka ponu.
Ka nedemo.
Vono i-sodo, i-viñi : Pon, katae ka emele iape, ka i-kila me emele iape.
Vono i-sodo, i viñ’ i-ko: “U-la ae, tabuluburi !”
(tonge iote pine pe li-loko puro i-koie ene).
Ka savene i-koie. Ka i-viñi i-ko “U-wo!”
Ka la-tetele na Pakare.
Kape i-le se Nomle Usau, ra la-le Saurima, ne Vilimoe, i-katau temaka pon, ra ra i-le, vele, Lege.
I-le, vele? (ne ubuko iote re, vele?)
– Ula? – Ula! nga pon. Ka la-tabo pon, la-ka.
Pon, emele iape i-aiu i-wo tonge / Ngabe.
I-wo tonge, ae, savene, ka puro.
Ka la-katau temaka pon, la-le.
La-le la-le la-romo mwaliko iote pe ka i-bu i-tavea i-koie, ini i-wete puro ñe voko, wako –
I-totoe savene, pon lai-et-/ la-vio lai-etengi se. Wako, la-le, nga pon.
Ra la-le la-le la-le, la-romo pi’ iape, Mwasu iote pine na i-wene.
La-rom pi’ iape Mwasu na i-bu i-wene ponu; li-loko puro i-wete ñe voko i-wete ñe voko, puro uluko.
Awoiu, i-totoe savene kula. Wako la-vio lai-etengi lai-etengi lai-etengi, nga pon.
La-katau pon ra ra la-le Nomle Usau ra Saurima.
Ra– la-le se vono, ne Vilimoe.
Ra la-le Saurlemene. Ra pon ka la-ke la-le ponu, se vono– Nomileemu.
La-le Lege – Pon ka la-le. Ka la-le awoiu, ka la-tabo la-ka.
La-ka: pon ka emele iape ka lai-te da ñoko, idi ka li-bu awoiu. Katae pon.
Katae? – Katae pon.
Idi ka li-bu awoiu. I-te pon.
– Awis. Awis pine.

S1 doi

stop écouter
Kulumoe Pakare. Li-te ene. Dapa teliki, dapa wopine, ka idi. Li-te Pakare.

S2 doi

stop écouter
Ngaliko kape le-mini ngapiene. Le-mini ngapiene ponu, ka li-teli avtebe.

S3 doi

stop écouter
Ra ra ra, kata kape moso, ka li-bi vongoro.

S4 doi

stop écouter
Li-bi vongoro li-kamai, i-ven’ ne belemele li-maliawo boso.

S5 doi

stop écouter
Ra kokoro pon li-/ avtebe adapa ka moso.

S6 doi

stop écouter
Ka moso ponu, ka li-la ngatene peini me kape le-mini ngapiene.

S7 doi

stop écouter
Ka le-mini ngapiene ponu, Pakare tae: kape le-ke le-lui ne temotu tilu teta-ke.

S8 doi

stop écouter
Temotu tilu pon, iote enga ini Ñivale, ka iote: Sebei. Ponu.

S9 doi

stop écouter
Ka pon ka li-loko nengele makone ka li-ke li-lui.

S10 doi

stop écouter
Li-toe tepapa li-bo, nga ponu: li-ke li-lui. I-wen’ ne temotu ponu.

S11 doi

stop écouter
Awoiu, kata kape le-mini ngapiene, li-koie li-au bute. Wako li-ke li-lui i-wene, nga pon.

S12 doi

stop écouter
Li-le awoiu ponu – ngatene ka i-le: longe – li-ke li-lui vongoro li-lui i-wene – kape le-teteli ngapiene pon –

S13 doi

stop écouter
Li-iu tepapa. Li-iu tepapa i-le awoiu, li-vesu bulateno i-vio.

S14 doi

stop écouter
Blateno pon, moboro pe li-ngago ñei i-vio teva.

S15 doi

stop écouter
Awoiu ponu, ka – vono i-sodo ka li-koie, ka li-au bute ka li-ke li-lui.

S16 doi

stop écouter
Li-lui ponu ponu – ka vono i-sodo ponu, ne vonila ponu kata ka le-tetele pon.

S17 doi

stop écouter
Li-wete mama. Awoiu / Li-wete mama.

S18 doi

stop écouter
Ne vonila ponu, kata kape (ae?) le-pinoe ponu.

S19 doi

stop écouter
Pon, ka awoiu / li-lebie nga pon, li-ka.

S20 doi

stop écouter
Li-loko vilisa dapa i-ven’ ne dapa.

S21 doi

stop écouter
Li-go dapa ñe tolosai.

S22 doi

stop écouter
Da viñevi li-ativi dapa ñe tekume.

S23 doi

stop écouter
Webwe i-vene i-wen’ ne ma dapa;

S24 doi

stop écouter
loko i-vio ne ma dapa;

S25 doi

stop écouter
vilitoe i-vio ne viabasa dapa –

S26 doi

stop écouter
Wako, kata ka aeve kata kape i-tavali.

S27 doi

stop écouter
I-tavali ponu, li-le ne mane pon, dapa kula li-vio li-dadai tepapa.

S28 doi

stop écouter
Li-dai li-su. Mane pon.

S29 doi

stop écouter
Dapa kula li-abu / li-le nga tev’ tawo re mijaka –

S30 doi

stop écouter
Li-tamava ene i-ka. I-ka i-ka, li-tamava ene i-ka ponu –

S31 doi

stop écouter
Dapa Teanu, buro peini li-oburo nga ne / E, dapa Lovono. Li-ko:

S32 doi

stop écouter
Ie ie lao / ie io ia ie liwo / ie io ia ie lao / ie io ia /

S33 doi

stop écouter
Pon. Li-tamava ene i-ka i-ka i-ka i-ka, li-ven’ li-lui ne mane.

S34 doi

stop écouter
Li-ven’ li-lui ne mane ponu ponu: li-ko li-wate tepapa.

S35 doi

stop écouter
Li-wate tepapa ponu: idi po li-wate tepapa ponu, ka li-pinoe pon ta. Nga pon.

S36 doi

stop écouter
Li-pinoe li-pinoe, ra ra ra ra ra ra – i-le to bwogo.

S37 doi

stop écouter
Kala / li-le / li-ko mata dapa i-ledi ka li-womanga dapa.

S38 doi

stop écouter
Li-womanga dapa awoiu ponu, nga ponu.

S39 doi

stop écouter
Moro abia pon, nga pon.

S40 doi

stop écouter
Ra moro waini – pe Mwasu tilu. Iote pine, ka i-kila emele, iote mamote i-kila emele tae.

S41 doi

stop écouter
Ka li-akasi pi’ iape. Iote pine po i-kila emele, i-akasi iote apilaka.

S42 doi

stop écouter
I-ko “U-koie teta-koie, Pakare: u-bi avie. Me u-kamai, me le-sai ñe kava.”

S43 doi

stop écouter
Ka Mwasu iote apilaka ponu, ini mwaliko pe i-metei dapa ne ini tae.

S44 doi

stop écouter
... lek’ iape dapa tae, pi’ iape dapa tae… Da viñevi –

S45 doi

stop écouter
Ponu kape i-ko da penuo / da viñevi iape.

S46 doi

stop écouter
Ka pon, ka i-ko “Wako” i-koie ka i-le –

S47 doi

stop écouter
Ia emele iote, lek’ iape. Ini i-te, ka i-ke i-le tae.

S48 doi

stop écouter
Dapa abia Pakare li-ke li-le awoiu ia emele iote i-te. Pe men’ iape mamote i-ve.

S49 doi

stop écouter
I-labu men’ apilaka / Mamote i-ve, bwogo tilu botongo.

S50 doi

stop écouter
Ia ponu, leka ie Mwasu pon – Mwasu iote apilaka.

S51 doi

stop écouter
Ka telepakau pe na, lek’ iaidi / idi pe li-romo idi tae. Kape le-wamu idi ñe idi.

S52 doi

stop écouter
Iote emele, iote mwalikote, nga pon.

S53 doi

stop écouter
Ka i-koie ponu i-le i-vene ne avie i-bi. I-bi i-bi, ia –

S54 doi

stop écouter
Ete ie emele po i-labu men’ iape apilaka pon, ini i-maliawo ne mwoe iadapa kape i-tau ngatene we men’ iape po i-labu men’ iape pon –

S55 doi

stop écouter
Ka kaiawo ne mwoe!

S56 doi

stop écouter
(Pe noma, li-apinu ne mwoe.)

S57 doi

stop écouter
Ka i-viñi ete iape i-ko “U-ko ruene me ne-ke ne-te ne pua ruene ponu!”

S58 doi

stop écouter
Ka et’ iape i-ko “Etapu! Ña leka kape i-rom’ eo!”

S59 doi

stop écouter
Ini i-ko “Tae. Wako, ba-te ne mataruene pon.”

S60 doi

stop écouter
Ka Mwasu iote apilaka i-bi avie ponu, mata ini i-le i-romo i-ko “Ei! Kaiawo! I-ke re, ne kulumoe re!

S61 doi

stop écouter
Kupa ka pi-le awoiu ne temotu tilu pon tae!”

S62 doi

stop écouter
Dapa / mwaliko iote pon i-te. I-opogo / I-sabu i-abu mina avie pon –

S63 doi

stop écouter
I-ka i-le i-le i-romo lek’ iape pon – po i-labu men’ iape apilaka.

S64 doi

stop écouter
I-romo i-ko “E!” Ka i-mumu!

S65 doi

stop écouter
I-ko “E, eo u-ka!” I-ko me kap’ emel’ iape pon ta.

S66 doi

stop écouter
I-ko “U-ka me la-le!”

S67 doi

stop écouter
Lek’ iape i-mene.

S68 doi

stop écouter
Pe pon, telepakau pe na, lek’ iape etapu.

S69 doi

stop écouter
Pon, emele pon i-mene. Ini pon i-kila i-kila…

S70 doi

stop écouter
“U-ka me la-le na!” Emele pon i-mene.

S71 doi

stop écouter
I-mene: Tae, i-kotu i-le / i-tabo i-le ne moe iape.

S72 doi

stop écouter
I-tabo i-le ne moe iape, labiou tae i-tabo i-ka.

S73 doi

stop écouter
I-ka i-viñ’ i-ko “Ka wako! U-aiu u-ka me la-le na!”

S74 doi

stop écouter
Emele pon i-mene i-te i-etengi.

S75 doi

stop écouter
I-etengi i-etengi ka ete ie emele pon i-ko “U-aiu teve me ba-le!

S76 doi

stop écouter
Pe li-ko u-ke u-te maro etapu! Ia eo a-ko u-ke!

S77 doi

stop écouter
Ponu ka i-rom‘ eo.”

S78 doi

stop écouter
Tae, i-atui i-atui: tae! i-tabo i-le ne moe iape. Mwasu iote apilaka ponu.

S79 doi

stop écouter
I-le – labiou tae, i-tabo i-ka.

S80 doi

stop écouter
I-ka i-viñi i-ko : “Ka u-ka me la-le na ta! Nga tae, kape eo u-romo dapa ne eo metae; ene kape ne-romo dapa ne ene metae.”

S81 doi

stop écouter
I-viñi ini i-mene.

S82 doi

stop écouter
I-mene, “tae” i-ko: “Ponu.”

S83 doi

stop écouter
I-tabo i-le ne moe iape, i-le i-kotu i-katau ero iote.

S84 doi

stop écouter
Ero ponu, enga ini ‘Ero Meie’.

S85 doi

stop écouter
I-kotu i-katau e / i-katau ero ponu i-ven’ i-le.

S86 doi

stop écouter
I-le i-le i-le, i-romo voko tilu. Iote wabulubu, iote teporo.

S87 doi

stop écouter
Ponu i-la ka i-tabo i-abu i-kamai.

S88 doi

stop écouter
I-kamai – (wako n-atevo i-le?) – i-abu i-kamai ponu – i-le i-mali iawo.

S89 doi

stop écouter
I-mali iawo awoiu i-lui voko tilu pon i-le i-wen’ ene.

S90 doi

stop écouter
Wako i-le i-toe uie woubo. Pe i-bu i-kamai *i-vi* / i-vei.

S91 doi

stop écouter
I-vei i-vei i-vei me wako me kape/ peini voko po i-wen’ ne iawo ponu.

S92 doi

stop écouter
Ini i-tabo i-kot’ i-le. / (E! I-kotu tae) I-tabo i-le.

S93 doi

stop écouter
i-viñi emele pon i-ko “U-ka u-aiu u-ka me la-le ta!”

S94 doi

stop écouter
Emele ponu: “Ni-men’ na! Ni-mene.” I-te i-etengi.

S95 doi

stop écouter
Ini i-ko “Ne-viñ’ eo? Nga u-mene, kap’ u-romo ngaten’ iote. Kape ni-ejau.”

S96 doi

stop écouter
*i-ta* / i-ko “Kiane, kiane, kiane! U-aiu na me la-le!

S97 doi

stop écouter
Nga tae na ni-vete. Io kape u-romo dapa ne eo metae. Ene kape ne-romo dapa ne ene metae.”

S98 doi

stop écouter
Emele ponu i-mene. I-ko "Kape u-romo" / i-tabo i-ka ponu –

S99 doi

stop écouter
I-avi voko iote po wabulubu, ne iawo pon, i-ka i-la i-teli.

S100 doi

stop écouter
Uie lumobo po i-vi ponu, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-amei i-ioi i-le ponu

S101 doi

stop écouter
I-vo ñe utele temotu tilu pon. Li-lengi, pe ka iolulu.

S102 doi

stop écouter
Ini i-tab’ i-kot’ i-ka. I-ko “Ponu, ni-viñi eo ni-ko u-ka me la-le”

S103 doi

stop écouter
Ka kiane u-tabo u-ka me la-le/ u-aiu me la-le, nga tae, ne-tabo ne-le, ne-somoli dapa ne kia po li-te ne temotu.

S104 doi

stop écouter
Ia dapa li-pinoe ra ra li-pei dapa pe li-pinoe ne ngapiene.

S105 doi

stop écouter
Li-lengi pe ka i-vo

S106 doi

stop écouter
i-vei utele temotu pon ka iolulu~! tebo! ngiro! o! Mwasu iote pine i-ko “Oi!”

S107 doi

stop écouter
Mwasu iote apilaka i-somoli kiapa! Ka i-romo lek’ iape pon ta!

S108 doi

stop écouter
Mwasu iote apilaka i-tabo i-le. I-le i-viñi emele pon, i-ko “Ka u-aiu!”

S109 doi

stop écouter
“U-ka la-le na. Nga tae, ne-tabo ne-le ka ngatene kape u-romo.”

S110 doi

stop écouter
Ini i-kila emele i-tabo i-le i-avi voko iote, teporo. I-ka i-wene ne uie woubo ponu, i-amei!

S111 doi

stop écouter
I-amei, i-amei, i-amei, i-amei, i-ioi i-le ~

S112 doi

stop écouter
I-toe ñe utele temotu tilu pon!

S113 doi

stop écouter
I-toe ñe utele temotu tilu ponu – ngiro i-aka, apono, tebo, iolulu, i-abu °i-epa°!

S114 doi

stop écouter
Temotu tilu ponu i-metelu.

S115 doi

stop écouter
I-metelu pon, dapa ne temotu tilu pon li-la kuo li-ko me le-wai i-koie tetakoie: metae ! Apono ka i-aka ponu !

S116 doi

stop écouter
Pon vana ka li-bu ne revo pon.

S117 doi

stop écouter
Li-bu awoiu. Iune i-te tae. Kulumoe Pakare moli.

S118 doi

stop écouter
Ponu, waiero peini apono i-aka i-ka pon, ini i-kot’ i-le i-la tepapa po li-pinoe, le-mini-ngapiene.

S119 doi

stop écouter
I-ka i-le i-botongo ñe mwoe iape.

S120 doi

stop écouter
Waiero i-ka, i-somoli kulumoe Pakare.

S121 doi

stop écouter
Ia uña mwoe abia pon, i-au awoiu. Mwoe iape, waiero peini vono i-somoli tae pe i-botongo ñe tepapa.

S122 doi

stop écouter
Pon i-tabo i-ka i-viñi emele pon, lek’ iape pon, i-ko “Ka u-ka me la-le!”

S123 doi

stop écouter
Emele ponu ka i-aiu ponu.

S124 doi

stop écouter
Dapa ne da ka li-bu awoiu.

S125 doi

stop écouter
Vana ka li-tavea li-koie li-sai i-katau temaka ponu.

S126 doi

stop écouter
Ka nedemo.

S127 doi

stop écouter
Vono i-sodo, i-viñi : Pon, katae ka emele iape, ka i-kila me emele iape.

S128 doi

stop écouter
Vono i-sodo, i viñ’ i-ko: “U-la ae, tabuluburi !”

S129 doi

stop écouter
(tonge iote pine pe li-loko puro i-koie ene).

S130 doi

stop écouter
Ka savene i-koie. Ka i-viñi i-ko “U-wo!”

S131 doi

stop écouter
Ka la-tetele na Pakare.

S132 doi

stop écouter
Kape i-le se Nomle Usau, ra la-le Saurima, ne Vilimoe, i-katau temaka pon, ra ra i-le, vele, Lege.

S133 doi

stop écouter
I-le, vele? (ne ubuko iote re, vele?)

S134 doi

stop écouter
– Ula? – Ula! nga pon. Ka la-tabo pon, la-ka.

S135 doi

stop écouter
Pon, emele iape i-aiu i-wo tonge / Ngabe.

S136 doi

stop écouter
I-wo tonge, ae, savene, ka puro.

S137 doi

stop écouter
Ka la-katau temaka pon, la-le.

S138 doi

stop écouter
La-le la-le la-romo mwaliko iote pe ka i-bu i-tavea i-koie, ini i-wete puro ñe voko, wako –

S139 doi

stop écouter
I-totoe savene, pon lai-et-/ la-vio lai-etengi se. Wako, la-le, nga pon.

S140 doi

stop écouter
Ra la-le la-le la-le, la-romo pi’ iape, Mwasu iote pine na i-wene.

S141 doi

stop écouter
La-rom pi’ iape Mwasu na i-bu i-wene ponu; li-loko puro i-wete ñe voko i-wete ñe voko, puro uluko.

S142 doi

stop écouter
Awoiu, i-totoe savene kula. Wako la-vio lai-etengi lai-etengi lai-etengi, nga pon.

S143 doi

stop écouter
La-katau pon ra ra la-le Nomle Usau ra Saurima.

S144 doi

stop écouter
Ra– la-le se vono, ne Vilimoe.

S145 doi

stop écouter
Ra la-le Saurlemene. Ra pon ka la-ke la-le ponu, se vono– Nomileemu.

S146 doi

stop écouter
La-le Lege – Pon ka la-le. Ka la-le awoiu, ka la-tabo la-ka.

S147 doi

stop écouter
La-ka: pon ka emele iape ka lai-te da ñoko, idi ka li-bu awoiu. Katae pon.

S148 doi

stop écouter
Katae? – Katae pon.

S149 doi

stop écouter
Idi ka li-bu awoiu. I-te pon.

S150 doi

stop écouter
– Awis. Awis pine.