Merawehih crée la nuit et le jour doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completTuwtōw, ē ne Pan̄kis, ne qen̄ tategë.
Merawehih ni ole ne qō, ni ole n' ēke, ni vēn.
Ni vēn me, ni vēn me, ni vēn wahe me Vave — ni tun ne qen̄. Ni tun ne qen̄ ē ne qō.
Ni tun ne qen̄, ni vēn, ni vēn vēn vēn vēn wahe Perepare.
Ni vēn wahe Perepare, ni ole ne tō. Ni ole ne tō.
Ni ole ne tō, ni vēn.
Ni vēn, vēn wahe Venielave.
Ni vēn wahe vēn, nihe ge toge.
Nihe ge toge toge toge — toge vēn vēn vēn vēn (nihe mi heqere tegtegine); ve toge vēn vēn vēn, ni itë të ne vete ve medudut!
Nihe ge rurie, ge rurie Merawehih: “Ne vën gë nōk?”
Merawehih ni vese të: “Pa na, noke ve vēn ve ole si Vave pe nōk! ke ve tun o si Vave pe nōk.”
Nihe ge toge vēn vēn vēn, ne vete ni qen̄.
Ne vete ni qen̄, nihe ge toge.
Toge toge toge vēn vēn vēn, nihe ge rōn̄ ne mētemeturtur ni daie nihe. Nihe ge rōn̄ të ge metmetur.
Nihe ge rōn̄ të: “Ne vën gë nōk? Ne vën gë ve daie kemëm nōk?”
Të: “Pa na in pe nōk!” Merawehih ni vese të: “Pa na in pe nōk!”
Nihe ge toge vēn vēn vēn, nihe pah rēt ge metmetur, Merawehih ni rōn̄ vēn nihe pah ve n̄ore.
Ni vile n' ēpe me, ni wole iu wë nōkōke, l' ēn̄we, ni vilëhe ni mok vēn ri teniēpe nihe ge metmetur.
Nihe ge metmetur vē—n vēn vēn niogë hi ne metave, nihe ge rōwtegit’rōwtegit' ē ne tō ni ele.
Ne tō ni ele, nihe të: “Ne vën gë nōk?” Ni të: “Pa ne siga noke v' ol' si me pe nōk, të ni vese të ne metave mak revetë.”
Nihe ge toge — vēn vēn vēn, ne tō ni ele, ni ele, nihe të / ni ele gega vēn vēn, nihe të: “Pa n' ēve nōk?”
Nie të: “Pa ne tō vë ele gega wë nōk, tate pero të ne metave ni tōt.”
Nihe ge toge vē——n vēn vēn, ne metave ni tōt.
Ne metave ni merën wulë.
Darake pe ne!
Ni darake ne qen̄, ne merën, nawë tuwtōw, ē ne Sag, tat mene qen̄; ne qen̄ pah pe ve toge Vave.
Merawehih ni vēn me, ni tun o ne qen̄, ni ole ne tō Perepare, ni vēiag nao, ni rak të none ki ne qen̄ mi ne tō ve toge sag?
Ne vegevage wë ke ve lōlmerën ē ni pah weren̄o pe wë nōk.

S1 doi

stop écouter
Tuwtōw, ē ne Pan̄kis, ne qen̄ tategë.

S2 doi

stop écouter
Merawehih ni ole ne qō, ni ole n' ēke, ni vēn.

S3 doi

stop écouter
Ni vēn me, ni vēn me, ni vēn wahe me Vave — ni tun ne qen̄. Ni tun ne qen̄ ē ne qō.

S4 doi

stop écouter
Ni tun ne qen̄, ni vēn, ni vēn vēn vēn vēn wahe Perepare.

S5 doi

stop écouter
Ni vēn wahe Perepare, ni ole ne tō. Ni ole ne tō.

S6 doi

stop écouter
Ni ole ne tō, ni vēn.

S7 doi

stop écouter
Ni vēn, vēn wahe Venielave.

S8 doi

stop écouter
Ni vēn wahe vēn, nihe ge toge.

S9 doi

stop écouter
Nihe ge toge toge toge — toge vēn vēn vēn vēn (nihe mi heqere tegtegine); ve toge vēn vēn vēn, ni itë të ne vete ve medudut!

S10 doi

stop écouter
Nihe ge rurie, ge rurie Merawehih: “Ne vën gë nōk?”

S11 doi

stop écouter
Merawehih ni vese të: “Pa na, noke ve vēn ve ole si Vave pe nōk! ke ve tun o si Vave pe nōk.”

S12 doi

stop écouter
Nihe ge toge vēn vēn vēn, ne vete ni qen̄.

S13 doi

stop écouter
Ne vete ni qen̄, nihe ge toge.

S14 doi

stop écouter
Toge toge toge vēn vēn vēn, nihe ge rōn̄ ne mētemeturtur ni daie nihe. Nihe ge rōn̄ të ge metmetur.

S15 doi

stop écouter
Nihe ge rōn̄ të: “Ne vën gë nōk? Ne vën gë ve daie kemëm nōk?”

S16 doi

stop écouter
Të: “Pa na in pe nōk!” Merawehih ni vese të: “Pa na in pe nōk!”

S17 doi

stop écouter
Nihe ge toge vēn vēn vēn, nihe pah rēt ge metmetur, Merawehih ni rōn̄ vēn nihe pah ve n̄ore.

S18 doi

stop écouter
Ni vile n' ēpe me, ni wole iu wë nōkōke, l' ēn̄we, ni vilëhe ni mok vēn ri teniēpe nihe ge metmetur.

S19 doi

stop écouter
Nihe ge metmetur vē—n vēn vēn niogë hi ne metave, nihe ge rōwtegit’rōwtegit' ē ne tō ni ele.

S20 doi

stop écouter
Ne tō ni ele, nihe të: “Ne vën gë nōk?” Ni të: “Pa ne siga noke v' ol' si me pe nōk, të ni vese të ne metave mak revetë.”

S21 doi

stop écouter
Nihe ge toge — vēn vēn vēn, ne tō ni ele, ni ele, nihe të / ni ele gega vēn vēn, nihe të: “Pa n' ēve nōk?”

S22 doi

stop écouter
Nie të: “Pa ne tō vë ele gega wë nōk, tate pero të ne metave ni tōt.”

S23 doi

stop écouter
Nihe ge toge vē——n vēn vēn, ne metave ni tōt.

S24 doi

stop écouter
Ne metave ni merën wulë.

S25 doi

stop écouter
Darake pe ne!

S26 doi

stop écouter
Ni darake ne qen̄, ne merën, nawë tuwtōw, ē ne Sag, tat mene qen̄; ne qen̄ pah pe ve toge Vave.

S27 doi

stop écouter
Merawehih ni vēn me, ni tun o ne qen̄, ni ole ne tō Perepare, ni vēiag nao, ni rak të none ki ne qen̄ mi ne tō ve toge sag?

S28 doi

stop écouter
Ne vegevage wë ke ve lōlmerën ē ni pah weren̄o pe wë nōk.