Un souvenir d'enfance doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completyani güçükan... yani... ondan sora bir gün
mahallemizde İrfan dayı vardı meyanesi vardı böle
akşamcılar içerdi her gece
giden gapsodayı gordu içerdi
oğlu geldi kaptı [?] bir tokat vurdum gene giddi bubası aldı tahdanan geldi beni dövecek
savırdında tahdayı geçdi tahda üsdümden kapdım tahdayı ben dövdüm genni
ben dövdükden sora genni üsdümü başımı da yırtdım
gitdim polise şikayet etdim geni bu adam beni dövdü deyi
onun da hanımı doğuruyormuş o zıman sezeryınan doğum zor olurdu
vazgeçiŋ yau hanımım doğuramayor falan filan dedi siz da gene ba
hem dayak yedim dor hem bir da getdiŋiz beni şikayet et
babam polisidi deyi ben cesuru yapardı [?] cesurluk yapardım
gitdim genni şikayet eddim
geldi sora şikayeti çekdik falan etdi da geldiydi dükkanna

S1 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
yani güçükan... yani... ondan sora bir gün

S2 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
mahallemizde İrfan dayı vardı meyanesi vardı böle

S3 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
akşamcılar içerdi her gece

S4 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
giden gapsodayı gordu içerdi

S5 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
oğlu geldi kaptı [?] bir tokat vurdum gene giddi bubası aldı tahdanan geldi beni dövecek

S6 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
savırdında tahdayı geçdi tahda üsdümden kapdım tahdayı ben dövdüm genni

S7 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
ben dövdükden sora genni üsdümü başımı da yırtdım

S8 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
gitdim polise şikayet etdim geni bu adam beni dövdü deyi

S9 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
onun da hanımı doğuruyormuş o zıman sezeryınan doğum zor olurdu

S10 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
vazgeçiŋ yau hanımım doğuramayor falan filan dedi siz da gene ba

S11 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
hem dayak yedim dor hem bir da getdiŋiz beni şikayet et

S12 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
babam polisidi deyi ben cesuru yapardı [?] cesurluk yapardım

S13 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
gitdim genni şikayet eddim

S14 doi

stop écouterGüner Enver Seroydaş:
geldi sora şikayeti çekdik falan etdi da geldiydi dükkanna