Vocabulaire thổ de Làng Lỡ, partie 1/3 doi


Lecture en continu :

Transcription
Traduction
fr en zh autres
Notes

W1

stop écouter
trời

sky


ciel

megh

meːc

mèːk

UID = 1
Ferlus's numbering = 1
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W2

stop écouter
trời trong

clear sky

晴天

clair, ciel clair

UID = 2
Ferlus's numbering = 1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W3

stop écouter
(trời) râm

dark sky

阴天

sombre, ciel sombre

UID = 3
Ferlus's numbering = 1b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W4

stop écouter
mặt trời

sun

太阳

soleil

thṅai

tʰŋaj

tʰŋáj ʔɛj

UID = 4
Ferlus's numbering = 2
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W5

stop écouter
(nắng) chiếu

shine (the sun shines)

闪耀(太阳闪耀),有阳光

briller, le soleil brille

Hesitation
UID = 5
Ferlus's numbering = 2a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trời nắng

W6

stop écouter
nhật thực

solar eclipse

日食

éclipse de soleil

UID = 8
Ferlus's numbering = 2d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W7

stop écouter
bóng

shadow

影(阴影,影子)

ombre

mlap'

məlup

məlòp

UID = 9
Ferlus's numbering = 2.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bóng mát

W8

stop écouter
bóng nhà

shadow of the house

房子的影子

ombre de maison

UID = 10
Ferlus's numbering = 2.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W9

stop écouter
bóng cây

shadow of the tree

树的影子

ombre d’arbre

UID = 11
Ferlus's numbering = 2.1b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W10

stop écouter
mặt trăng

moon

月(月亮,月球)

lune

lok khæ

lɷːʔ kʰae

kʰɛ́ː

UID = 12
Ferlus's numbering = 3
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W11

stop écouter
sáng, trăng sáng

bright moon

明月

briller, la lune brille

UID = 13
Ferlus's numbering = 3.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W12

stop écouter
ngôi sao

star


étoile

phkāy

pʰkaːj

pəkaːj

UID = 15
Ferlus's numbering = 4
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W13

stop écouter
sao băng

shooting stars

流星

étoiles filantes

UID = 16
Ferlus's numbering = 4.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W14

stop écouter
mọc (mặt trời)

rise (the sun rises)

(太阳)升起

se lever (le soleil —)

thṅai raḥ

tʰŋaj reəh

tʰŋaj lec

UID = 17
Ferlus's numbering = 5
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mặt trời mọc

W15

stop écouter
lặn (mặt trời)

set (the sun sets)

(太阳)落下

se coucher (le soleil —)

thṅai lic

tʰŋaj lic

tʰŋaj lùc

UID = 18
Ferlus's numbering = 6
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mặt trời lặn

W16

stop écouter
mây

cloud


nuage

babak

pəpɔːʔ

ɓɔɓɒ̀ːk

UID = 19
Ferlus's numbering = 7
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W17

stop écouter
mưa

rain


pluie

dịk bhlieṅ

tɨk pʰliəŋ

pʰlíːaŋ

UID = 20
Ferlus's numbering = 8
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W18

stop écouter
mưa to

heavy rain

暴雨

pluie forte

UID = 21
Ferlus's numbering = 8a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W19

stop écouter
mưa phùn

drizzle

细雨

crachin

UID = 22
Ferlus's numbering = 8b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W20

stop écouter
nhỏ giọt

drip

滴(滴下)

goutter

UID = 26
Ferlus's numbering = 8f
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nước nhỏ giọt

W21

stop écouter
(sương) mù

fog, mist


brouillard

’ăbda

ʔap

ɓɛc ʔap

UID = 27
Ferlus's numbering = 8.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W22

stop écouter
mưa đá

hail

冰雹

grêle

bril

prɨl

UID = 28
Ferlus's numbering = 8.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W23

stop écouter
tuyết

snow


neige

UID = 29
Ferlus's numbering = 8.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W24

stop écouter
sương, sương móc

dew


rosée

UID = 30
Ferlus's numbering = 8.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W25

stop écouter
sương muối

hoarfrost


gelée blanche

UID = 31
Ferlus's numbering = 8.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W26

stop écouter
gió

wind


vent

khyal'

kʰjɑl

kʰjɒ́l

UID = 32
Ferlus's numbering = 9
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W27

stop écouter
bão

typhoon

台风

typhon

byuḥ saṅgharā

pʰjuh sɑŋkʰəriə

kʰjɒ́l pʰjùh

UID = 33
Ferlus's numbering = 9.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W28

stop écouter
thổi

to blow

吹(风吹)

souffler, le vent souffle

UID = 34
Ferlus's numbering = 9.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gió thổi

W29

stop écouter
gió mạnh

strong wind

大风,强风

vent très fort

UID = 35
Ferlus's numbering = 9.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gió thổi mạnh

W30

stop écouter
gió nhẹ, gió hiu hiu

breeze

微风

brise, vent léger

UID = 36
Ferlus's numbering = 9.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gió thổi nhẹ

W31

stop écouter
(cơn) gió mạnh (từ cấp 7 đến cấp 10)

gale

狂风

coup de vent

UID = 37
Ferlus's numbering = 9.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: một ngọn gió

W32

stop écouter
gió lốc

whirlwind

旋风

tourbillon

UID = 38
Ferlus's numbering = 9.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W33

stop écouter
sấm

thunder


tonnerre

phgar

pʰkɔː

pəkɔːr

UID = 40
Ferlus's numbering = 10
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W34

stop écouter
trời sấm

there are claps of thunder

打雷

tonner, il tonne

phgar lān'

pʰkɔː loən

pəkɔːr làn

UID = 41
Ferlus's numbering = 10.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W35

stop écouter
chớp

lightning

闪电

éclair

mahā rīk; (variant) phlek bandor

məhaː riːc; (variant) pʰleːc ɓəntɷː(l)

məhaː riːc

UID = 42
Ferlus's numbering = 11
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W36

stop écouter
(chớp) giật, trời chớp

there are flashes of lightning

闪电(天闪了电)

il fait des éclairs

UID = 44
Ferlus's numbering = 11.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W37

stop écouter
sét đánh

the lightning strikes

雷电,雷击

foudre, la foudre tombe

randaḥ pāñ'

rənteəh ɓaɲ

UID = 45
Ferlus's numbering = 11.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W38

stop écouter
sét đánh cây

the lightning strikes a tree

闪电击中了一颗树

la foudre frappe un arbre

UID = 46
Ferlus's numbering = 11.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W39

stop écouter
cầu vồng

rainbow

彩虹

arc-en-ciel

tandathanū

ʔɤnt(ʰ)ənuː

ʔɔntənùː

UID = 47
Ferlus's numbering = 12
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W40

stop écouter
(phía) đông

east


est (orient)

dis khāṅ kœt

tɨh kʰaːŋ kaət

kʰaːŋ ʔe kə́ːt

UID = 48
Ferlus's numbering = 13
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions

W41

stop écouter
(phía) tây

west

西

ouest (occident)

dis khāṅ lic

tɨh kʰaːŋ lɛc

kʰaːŋ ʔe lɛc

UID = 49
Ferlus's numbering = 14
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions

W42

stop écouter
(phía) bắc

north


nord

dis khāṅ jœṅ

tɨh kʰaːŋ cəːŋ

kʰaːŋ ʔe cə̀ːŋ

UID = 50
Ferlus's numbering = 15
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions

W43

stop écouter
(phía) nam

south


sud

dis khāṅ tpūṅ

tɨh kʰaːŋ tʰɓoːŋ

kʰaːŋ ʔe tɓuːŋ

UID = 51
Ferlus's numbering = 16
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions

W44

stop écouter
(phía) đông

east


est (orient)

dis khāṅ kœt

tɨh kʰaːŋ kaət

kʰaːŋ ʔe kə́ːt

UID = 48
Ferlus's numbering = 13
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hướng đông

W45

stop écouter
(phía) tây

west

西

ouest (occident)

dis khāṅ lic

tɨh kʰaːŋ lɛc

kʰaːŋ ʔe lɛc

UID = 49
Ferlus's numbering = 14
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hướng tây

W46

stop écouter
(phía) bắc

north


nord

dis khāṅ jœṅ

tɨh kʰaːŋ cəːŋ

kʰaːŋ ʔe cə̀ːŋ

UID = 50
Ferlus's numbering = 15
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hướng bắc

W47

stop écouter
(phía) nam

south


sud

dis khāṅ tpūṅ

tɨh kʰaːŋ tʰɓoːŋ

kʰaːŋ ʔe tɓuːŋ

UID = 51
Ferlus's numbering = 16
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hướng nam

W48

stop écouter
đầu nguồn, trên nguồn, thượng lưu

upstream

上游

amont, en amont

khāṅ lœ; (variant) khāṅ lœ dịk

kʰaːŋ ləː; (variant) kʰaːŋ ləː tɨk

lə̀ː tə̀k; (variant) kəɓaːl tə̀k

UID = 52
Ferlus's numbering = 16.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions

W49

stop écouter
cuối nguồn, hạ lưu

downstream

下游

aval, en aval

khāṅ krom

kʰaːŋ kraom

təpuk tə̀k

UID = 56
Ferlus's numbering = 16.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: dưới biển

W50

stop écouter
xuôi (dòng)

to go downstream

去下游

descendre en aval

coːr ɓɒnduːj tə`k

UID = 57
Ferlus's numbering = 16.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đi xuống biển

W51

stop écouter
cao, trên cao

high


haut, le haut

UID = 58
Ferlus's numbering = 16.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cao

W52

stop écouter
cao, trên cao

high


haut, le haut

UID = 58
Ferlus's numbering = 16.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trên cao

W53

stop écouter
thấp, dưới thấp

low


bas, le bas

UID = 59
Ferlus's numbering = 16.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thấp

W54

stop écouter
thấp, dưới thấp

low


bas, le bas

UID = 59
Ferlus's numbering = 16.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: directions
Catégorie / Champ sémantique: directions
Annotator's comment: Người phát âm nói là: dưới thấp

W55

stop écouter
đất

earth, land

土(土地)

terre

ṭị

ɗɛj

ɗíː

UID = 60
Ferlus's numbering = 17
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W56

stop écouter
đồng bằng

plain

平原(广阔平坦的原野)

plaine

vāl

viəl

ɗiː ràːp

UID = 62
Ferlus's numbering = 18
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W57

stop écouter
núi, đồi

mountain, hill


montagne

bhnaṁ

pʰnum

pʰnòm

UID = 63
Ferlus's numbering = 19
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W58

stop écouter
đỉnh núi

mountaintop

山顶,岭

sommet de montagne

UID = 64
Ferlus's numbering = 19.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W59

stop écouter
chân núi

foot of the mountain

山麓,山脚

pied de la montagne

Hesitation
UID = 65
Ferlus's numbering = 19.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W60

stop écouter
dốc

slope


pente

UID = 66
Ferlus's numbering = 19.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W61

stop écouter
đèo; hẻm núi, khe núi

pass, defile

垭口,垭口

col, défilé

UID = 67
Ferlus's numbering = 19.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W62

stop écouter
dốc đứng

abrupt, precipitous

陡峭

abrupt, à pic

UID = 69
Ferlus's numbering = 19.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W63

stop écouter
hang, động

cave

洞(洞穴,山洞)

caverne, grotte

rūṅ bhnaṁ

ruːŋ pʰnum

rùːŋ

UID = 72
Ferlus's numbering = 20
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W64

stop écouter
hốc đá

rock shelter, rockhouse, rock hole, crepuscular cave, abri

岩洞(指岩石钻孔或天然岩洞,石下可以躲雨过夜的地方)

abri sous roche

UID = 73
Ferlus's numbering = 20.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W65

stop écouter
hang sâu

deep cave

深洞(深的洞穴)

galerie, grotte profonde

UID = 74
Ferlus's numbering = 20.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W66

stop écouter
đường

way, path, unpaved road

路,道

chemin

phlūv

pʰlɤw

pʰluː

UID = 76
Ferlus's numbering = 21
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W67

stop écouter
đường lớn

wide path

宽路径

chemin large

UID = 77
Ferlus's numbering = 21.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đường rộng

W68

stop écouter
đường cái

UID = 2897
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W69

stop écouter
đường mòn

track

径,小路

piste

UID = 78
Ferlus's numbering = 21.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W70

stop écouter
đi đường tắt

take a shortcut

抄(走简捷的路),走近路

prendre un raccourci

UID = 80
Ferlus's numbering = 21.3a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W71

stop écouter
nơi, chỗ

place

地方

endroit, lieu

UID = 82
Ferlus's numbering = 21.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W72

stop écouter
nước

water


eau

dịk

tɨk

tə̀k

UID = 83
Ferlus's numbering = 22
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W73

stop écouter
(nước) chảy

flow (water flows)

流(水流)

couler, l’eau coule

UID = 85
Ferlus's numbering = 22.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W74

stop écouter
đầy bùn, bùn lầy

muddy, silty (silty water)

泥泞

limoneux, eau limoneuse

Hesitation
UID = 86
Ferlus's numbering = 22.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nước đóng bùn

W75

stop écouter
(nước) đục

turbid (turbid water)

浑,浊(浑水,浑浊)

trouble, eau trouble

UID = 87
Ferlus's numbering = 22.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W76

stop écouter
(nước) trong

clear, pure (clear water)

清(清水)

clair, eau claire, limpide

UID = 88
Ferlus's numbering = 22.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W77

stop écouter
(nước) ngập

flood

淹没(水淹)

inonder, recouvrir

UID = 89
Ferlus's numbering = 22.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W78

stop écouter
ngập lụt

flood

洪水

inondation, recouvert

UID = 90
Ferlus's numbering = 22.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W79

stop écouter
dâng lên

to rise

上(上层),上升

monter, le niveau monte

UID = 91
Ferlus's numbering = 22.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nước lên

W80

stop écouter
hạ, rút (xuống)

to lower

下(下层),降低

baisser, le niveau baisse

UID = 92
Ferlus's numbering = 22.9
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nước xuống

W81

stop écouter
suối

stream

流(小河,小流)

ruisseau

’ūr

ʔoː

ʔúːr

UID = 93
Ferlus's numbering = 23
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W82

stop écouter
sông

river


rivière, fleuve

sdịṅ

stɨŋ

stɯːŋ

UID = 94
Ferlus's numbering = 24
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W83

stop écouter
lòng sông

riverbed

河床

lit du fleuve

UID = 95
Ferlus's numbering = 24.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W84

stop écouter
thác

cascade

瀑布

cascade

UID = 96
Ferlus's numbering = 24.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W85

stop écouter
xoáy nước

whirlpool

漩涡

tourbillon

UID = 98
Ferlus's numbering = 24.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W86

stop écouter
bờ

shore


rives

UID = 99
Ferlus's numbering = 24.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bờ sông

W87

stop écouter
chỗ cạn

ford (n.)

浅滩

gué (passage à gué)

UID = 101
Ferlus's numbering = 24.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nước cạn

W88

stop écouter
sóng

wave; swirl

波(波浪),漩涡

vagues, remous

UID = 103
Ferlus's numbering = 24.9
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W89

stop écouter
(nước) tràn

overflow (water overflows)

溢,溢出(水溢出),泛滥

déborder, l’eau déborde

UID = 104
Ferlus's numbering = 24.10
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W90

stop écouter
cửa sông

outlet

河口

embouchure

UID = 105
Ferlus's numbering = 24.11
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W91

stop écouter
hồ

lake


lac

pịṅ

ɓɤŋ

ɓɤŋ

UID = 107
Ferlus's numbering = 25
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W92

stop écouter
đầm lầy

marsh

泽(沼泽)

marais

daṁnāp pịṅ; (regionalisms) raṁlic , vāl bhak' , ṭī ṭak' dịk

təmniəp ɓɤŋ; (regionalisms) rəmlic, viəl pʰuə, ɗɛj ɗɑʔ tɨk

tɯ̀k cóːr tə̀k; (variant) tɯ̀k cóːr nàːc

UID = 108
Ferlus's numbering = 26
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W93

stop écouter
vũng (nước)

puddle (after rain)

水坑(雨后)

flaque (après la pluie)

UID = 112
Ferlus's numbering = 26.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W94

stop écouter
cổ

neck

劲,脖子

cou

ka

(kə)kɑː

kɒ́ː

UID = 1151
Ferlus's numbering = 186
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps

W95

stop écouter
cát

sand


sable

khsāc'

kʰsac

ɗiː kʰsɛ́c

UID = 119
Ferlus's numbering = 28
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W96

stop écouter
bãi cát

sandbanks

沙洲

banc de sable

thnār khsāc'

tʰniə kʰsac

kʰsɛc pùːn

UID = 120
Ferlus's numbering = 28.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W97

stop écouter
đất xốp, đất tốt

loose earth

松土

terre meuble

ṭị kaṇteṅ

ɗɛj kənɗeːɲ

ɗiː kənɗíːŋ

UID = 121
Ferlus's numbering = 28.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đất tốt

W98

stop écouter
đất xốp, đất tốt

loose earth

松土

terre meuble

ṭị kaṇteṅ

ɗɛj kənɗeːɲ

ɗiː kənɗíːŋ

UID = 121
Ferlus's numbering = 28.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đất xốp

W99

stop écouter
sỏi, sạn

river gravel, fluviatile gravel

河砾石

gravier de rivière

UID = 122
Ferlus's numbering = 28.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W100

stop écouter
đảo

island


île

UID = 124
Ferlus's numbering = 28.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W101

stop écouter
đá

stone

石(石头)

pierre (matière)

thma

tʰmɑː

tʰmɒ́ː

UID = 125
Ferlus's numbering = 29
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W102

stop écouter
đất sét

clay

粘土

argile

ṭị taṭdh

ɗɛj ʔɤt

ɗiː ʔɔ̀t

UID = 126
Ferlus's numbering = 29.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W103

stop écouter
(tảng) đá

rock

岩石

rocher

UID = 127
Ferlus's numbering = 29.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: một tảng đá

W104

stop écouter
bùn

mud


boue

phuk

pʰuəʔ

ɗiː pʰɒ́k

UID = 128
Ferlus's numbering = 30
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W105

stop écouter
vàng

gold

金(金子)

or

mās

miəh

màː[h]

UID = 129
Ferlus's numbering = 31
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W106

stop écouter
bạc

silver


argent

(sāc') prāk'

praʔ

prák

UID = 130
Ferlus's numbering = 32
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W107

stop écouter
đồng

copper


cuivre

sbān'

spoən

səpàn

UID = 131
Ferlus's numbering = 33
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W108

stop écouter
sắt

iron


fer

ṭæk

ɗaec

ɗɛ́ːk

UID = 132
Ferlus's numbering = 34
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W109

stop écouter
gang

cast iron, pig iron

铸铁

fonte de fer

UID = 133
Ferlus's numbering = 34.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W110

stop écouter
thiếc, kẽm

tin


étain

saṁṇa pā"hāṁṅ

səmnɑː pahaŋ

səmnɒː pahoŋ

UID = 134
Ferlus's numbering = 35
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W111

stop écouter
chì

lead


plomb

saṁṇa

səmnɑː

səmnɒ̀ː

UID = 135
Ferlus's numbering = 36
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W112

stop écouter
đồng thanh, đồng điếu, đồng thiếc

bronze

青铜(铜和锡以及有时有少量其他元素的合金,青灰色或灰黄色)

bronze

saṁrịddh

səmrɤt

səmrɤt

UID = 136
Ferlus's numbering = 37
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W113

stop écouter
mỏ sắt

iron mine

铁矿

mine de fer

UID = 138
Ferlus's numbering = 37.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W114

stop écouter
mỏ muối

salt mine

盐矿

mine de sel

UID = 139
Ferlus's numbering = 37.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W115

stop écouter
sét, rỉ, gỉ

rust


rouille

UID = 140
Ferlus's numbering = 37.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rỉ sắt

W116

stop écouter
lửa

fire


feu

bhlœṅ

pʰləːŋ

pʰləːŋ

UID = 141
Ferlus's numbering = 38
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W117

stop écouter
đám cháy

fire

火灾

incendie

UID = 142
Ferlus's numbering = 38.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W118

stop écouter
tàn lửa

extinguished fires; traces of extinguished fire

已经灭了的火,火灭后留下的痕迹

feu éteint, traces de feu éteint

UID = 162
Ferlus's numbering = 42.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lửa tàn

W119

stop écouter
nhen, nhóm, đốt lửa

to light a fire

点火

allumer le feu

’uc ; (variants) ṭut , pañcheḥ

ʔoc; (variants) ɗot, ɓəɲcʰɛh

ɗɔt pʰləːŋ

UID = 144
Ferlus's numbering = 39
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đốt lửa

W120

stop écouter
nhen, nhóm, đốt lửa

to light a fire

点火

allumer le feu

’uc ; (variants) ṭut , pañcheḥ

ʔoc; (variants) ɗot, ɓəɲcʰɛh

ɗɔt pʰləːŋ

UID = 144
Ferlus's numbering = 39
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nhen lửa

W121

stop écouter
đánh lửa

strike a light

打火

allumer (briquet, pierre)

UID = 147
Ferlus's numbering = 39.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thổi lửa

W122

stop écouter
sưởi (bằng) lửa

get warm by the fire

烤火取暖

se chauffer au feu

UID = 150
Ferlus's numbering = 39.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W123

stop écouter
sưởi (bằng) lửa

get warm by the fire

烤火取暖

se chauffer au feu

UID = 150
Ferlus's numbering = 39.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W124

stop écouter
hong (bằng/trên) lửa

to dry (by the fire)

烘,焙,烘干,焙干

sécher au feu

UID = 151
Ferlus's numbering = 39.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W125

stop écouter
nung, tôi

to harden in fire

烤(木头)在火里,为了硬化

durcir au feu

UID = 152
Ferlus's numbering = 39.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tôi trong lửa

W126

stop écouter
tắt, dập lửa

to put out a fire

灭,灭火

éteindre le feu

lat' ; (variant) banlat'

luət; (variant) pənluət

lɤ̀t pʰləːŋ

UID = 153
Ferlus's numbering = 40
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W127

stop écouter
khói

smoke


fumée

phsæṅ

pʰsaeɲ

hsɛ́ːŋ

UID = 155
Ferlus's numbering = 41
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W128

stop écouter
(khói) bốc lên

rise (smoke rises)

(烟气)上升

s’élever, la fumée s’élève

Hesitation
UID = 156
Ferlus's numbering = 41.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W129

stop écouter
nhọ nồi, bồ hóng, muội, lọ nghẹ

soot

炱、煤炱、烟炱、炭黑

suie

UID = 157
Ferlus's numbering = 41.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W130

stop écouter
tro

cinders, ashes

灰,灰烬

cendres

pheḥ

pʰɛh

pʰɛh

UID = 158
Ferlus's numbering = 42
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W131

stop écouter
tro nóng

hot ashes

热灰

cendres chaudes

UID = 160
Ferlus's numbering = 42b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W132

stop écouter
vôi

lime

石灰

chaux

UID = 163
Ferlus's numbering = 42.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W133

stop écouter
than

coal


charbon (=255)

UID = 164
Ferlus's numbering = 42.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: natural environment
Catégorie / Champ sémantique: environnement naturel

W134

stop écouter
rừng

forest

林,树林

forêt (général)

brai

prej

prè[j] ; (variants) prèː kəmpòːt , prèː ɓɤ´ŋ , prèː wàːl , prèː kráːh , prèː sɗə́ːŋ

UID = 165
Ferlus's numbering = 43
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W135

stop écouter
rừng rú

jungle, bush

丛林

brousse, jungle (dense)

brai ñiet spāt ; (variant) brai snāp'

prej ɲiət sɓaːt ; (variant) prej snap

Hesitation
UID = 171
Ferlus's numbering = 43.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W136

stop écouter
bụi cây, bụi rậm, lùm cây

thicket

灌木丛

fourré, hallier (clair)

UID = 173
Ferlus's numbering = 43.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây

W137

stop écouter
cây cối

tree


arbre

ṭœm jhœ

ɗaəm cʰəː

ɗəm cʰə̀ː

UID = 179
Ferlus's numbering = 44
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W138

stop écouter
rễ cây

root


racine

ṛs

rɨh

rɯ̀h

UID = 180
Ferlus's numbering = 45
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W139

stop écouter
rễ, rễ cái

main root

主根

racine, grosse racine

UID = 181
Ferlus's numbering = 45.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W140

stop écouter
rễ con

rootlet

支根

radicelle

UID = 182
Ferlus's numbering = 45.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W141

stop écouter
thân cây

trunk (of trees)

树干

tronc

ṭœm

ɗaəm

ɗə́ːm

UID = 183
Ferlus's numbering = 46
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W142

stop écouter
gốc cây (còn sống)

stock, bole (of live tree)

树干根部

souche (base du tronc)

ṭœṅgat' jhœ ; (variant) jœṅ jaṅ'

ɗəŋ kuət cʰəː ; (variant) cəːŋ cuəŋ

UID = 186
Ferlus's numbering = 46.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gốc cây

W143

stop écouter
ngọn (cây)

treetop

树顶,树梢

cime

UID = 189
Ferlus's numbering = 46.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W144

stop écouter
cành, nhánh

branch

枝,树枝

branche

mæk jhœ

mɛːc cʰəː

mɛːk

UID = 190
Ferlus's numbering = 47
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W145

stop écouter
cành to

bough, large branch, limb

大枝,大树枝

branche, grosse branche

UID = 191
Ferlus's numbering = 47a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W146

stop écouter
nhánh nhỏ

branch (small)

小枝,小树枝

branchelette, rameau

Hesitation
UID = 192
Ferlus's numbering = 47b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W147

stop écouter
chạc (cây)

forked branch (of trees)

分叉(的)树枝

branche fourchue

UID = 193
Ferlus's numbering = 47c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cành cong

W148

stop écouter
vỏ cây

bark

树皮

écorce

saṁpak

səmɓɑːʔ

səmɓɒːk

UID = 194
Ferlus's numbering = 47.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W149

stop écouter
ruột, lõi cây

heartwood, pith

树心

cœur du bois

khlịm

kʰlɤm

kʰləm

UID = 195
Ferlus's numbering = 47.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W150

stop écouter
nhựa (cây), mủ (cây)

resin (of dipterocarpus)

树脂

résine (de dipterocarpus)

jăr

cɔə

càːr cʰətàːl

UID = 196
Ferlus's numbering = 47.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W151

stop écouter
mủ cây

sap

树液

sève

UID = 197
Ferlus's numbering = 47.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W152

stop écouter

leaf

叶,树叶

feuille

slịk

slɤk

slɤk

UID = 198
Ferlus's numbering = 48
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W153

stop écouter
chồi, mầm

bud


bourgeon

truoy ; (variant) paṇṭūl

truəj ; (variant) ɓəndoːl

truɛj ; (variant) ɓɔn nùːk

UID = 199
Ferlus's numbering = 48.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chồi

W154

stop écouter
chồi, mầm

bud


bourgeon

truoy ; (variant) paṇṭūl

truəj ; (variant) ɓəndoːl

truɛj ; (variant) ɓɔn nùːk

UID = 199
Ferlus's numbering = 48.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mầm

W155

stop écouter
gai

thorn


épine

panlā

ɓənlaː

mlaː

UID = 201
Ferlus's numbering = 48.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W156

stop écouter
đọt cây, ngọn cây

tip


extrémité

UID = 202
Ferlus's numbering = 48.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W157

stop écouter
bông, hoa

flower


fleur

phkā

pʰkaː

pəkáː

UID = 203
Ferlus's numbering = 49
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bông

W158

stop écouter
bông, hoa

flower


fleur

phkā

pʰkaː

pəkáː

UID = 203
Ferlus's numbering = 49
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hoa

W159

stop écouter
ra hoa, nở (hoa), trổ bông

to flower, bloom, blossom

开花

fleurir

ceñ phkā ; (variant) mān phkā

cɛɲ pʰkaː ; (variant) miən pʰkaː

pəkáː rùc

UID = 205
Ferlus's numbering = 49.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây trổ bông

W160

stop écouter
cuống (hoa, lá)

petiole, stalk

柄(叶柄,花柄)

pétiole, tige

ɗəːm

UID = 207
Ferlus's numbering = 49.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W161

stop écouter
tràng, vòng hoa

garland

花环

guirlande

UID = 209
Ferlus's numbering = 49.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W162

stop écouter
(hoa) héo

withered (withered flowers)

枯萎

fané, fleur fanée

UID = 210
Ferlus's numbering = 49.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W163

stop écouter
trái, quả

fruit

果,果实

fruit

phlæ jhœ

pʰlae cʰəː

pʰlɛː

UID = 211
Ferlus's numbering = 50
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W164

stop écouter
hạt, hột (lúa)

seed (of cereal)

颗,粒,颗粒

graine (de céréale)

grāp

kroəp

kràp srúː

UID = 214
Ferlus's numbering = 50.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W165

stop écouter
vỏ, vỏ lụa

soft peel, skin (of fruit)

果皮,软皮(果实的软皮)

peau tendre des fruits

UID = 216
Ferlus's numbering = 50.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W166

stop écouter
cỏ

grass


herbe

smau

smaw

smɔv

UID = 219
Ferlus's numbering = 51
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W167

stop écouter
cỏ tranh

thatch-grass (imperata cylindria)

茅草,白茅

herbe à paillote

sɓúː

Hesitation
UID = 220
Ferlus's numbering = 51.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W168

stop écouter
lau, sậy

reed

芦苇

roseau

træṅ ; (variant) papus

traeɲ ; (variant) ɓəɓoh

ɗəːm trɛːŋ

UID = 221
Ferlus's numbering = 51.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W169

stop écouter
rơm

straw, rice straw

稻草(脱粒后的稻杆)

paille

caṁpœṅ

cəmɓaeŋ

cəmɓə́ːŋ

UID = 223
Ferlus's numbering = 51.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W170

stop écouter
một loại cỏ như cỏ tranh

thatch


chaume

UID = 224
Ferlus's numbering = 51.3a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rạ

W171

stop écouter
cây mây, cây song

rattan, cane

藤(白藤,紫藤)

rotin

phṭau

pʰɗaw

pʰɗɔw

UID = 225
Ferlus's numbering = 51.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây mây

W172

stop écouter
cây mây, cây song

rattan, cane

藤(白藤,紫藤)

rotin

phṭau

pʰɗaw

pʰɗɔw

UID = 225
Ferlus's numbering = 51.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây song

W173

stop écouter
mía

sugar cane

甘蔗

canne à sucre

’aṁbau

ʔəmpəw

ʔəmpɔ̀w

UID = 226
Ferlus's numbering = 51.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W174

stop écouter
đốt, lóng

inter-node

节内,内节(竹子内节)

entre-nœud

mùəj sɛc

UID = 227
Ferlus's numbering = 51.6
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đốt mía

W175

stop écouter
tre, pheo, mai, giang

bamboo (general term)

竹,竹子

bambou (terme général)

ṛssī

rɨhsɛj

rəsɯ́ː ; (variants) rəsɯ́ː srók , rəsɯ́ː kʰlej , rəsɯ́ː piŋ poŋ , rəsɯ́ː pɔ̀ːk

UID = 382
Ferlus's numbering = 82.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây tre

W176

stop écouter
mắt tre

joint (of bamboo)

(竹)节

nœud (de bambou)

mùəj tʰnoŋ

UID = 228
Ferlus's numbering = 51.7
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W177

stop écouter
cói, lác

rush


jonc (à natte)

UID = 229
Ferlus's numbering = 51.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W178

stop écouter
chiếu cói

rush mat

蔺草垫子

natte de jonc

UID = 230
Ferlus's numbering = 51.9
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W179

stop écouter
chuối

banana

香蕉

banane

phlæ cek

pʰlae ceːc

pʰlɛː cíːk

UID = 231
Ferlus's numbering = 52
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W180

stop écouter
buồng chuối

bunch of bananas

一串香蕉

régime de bananes

UID = 232
Ferlus's numbering = 52.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W181

stop écouter
nải chuối

hand of bananas, cluster of bananas

一挂香蕉

main de bananes, patte de bananes

UID = 233
Ferlus's numbering = 52.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W182

stop écouter
cây chuối

banana (plant)

香蕉树

bananier

ṭœm cek

ɗaəm ceːc

ɗəːm cíːk

UID = 234
Ferlus's numbering = 53
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W183

stop écouter
lá chuối

banana leaf

蕉叶

feuille de bananier

UID = 235
Ferlus's numbering = 53.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tàu chuối

W184

stop écouter
hoa (bắp, bông) chuối

banana flower

香蕉花

fleur de bananier

UID = 236
Ferlus's numbering = 53.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W185

stop écouter
chuối rừng

wild banana

野生香蕉

bananier sauvage

Hesitation
UID = 237
Ferlus's numbering = 53.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W186

stop écouter
đậu, đỗ

beans (general)


haricot

saṅṭæk pāy

sənɗaec baːj

sənɗɛːk ɓaːj

UID = 239
Ferlus's numbering = 54
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W187

stop écouter
khoai lang

sweet potato

红薯,甘薯

patate douce

ṭaṁłūṅ jvā

ɗəmloːŋ cʰviə

ɗɔmlúŋ

UID = 240
Ferlus's numbering = 55
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W188

stop écouter
rau muống

water spinach

蕹菜,空心菜

liseron d’eau

takuan

UID = 241
Ferlus's numbering = 55.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W189

stop écouter
(hoa) sen

lotus


lotus

jhūk

cʰuːʔ

cʰuk

UID = 242
Ferlus's numbering = 55.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây sen

W190

stop écouter
khoai sọ, môn

taro

芋头

taro

trāv

traːw

trɔw

UID = 243
Ferlus's numbering = 55.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: khoai sọ

W191

stop écouter
khoai sọ, môn

taro

芋头

taro

trāv

traːw

trɔw

UID = 243
Ferlus's numbering = 55.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: khoai môn

W192

stop écouter
một loại khoai nước, màu trắng

konjac, Amorphophallus konjac, devil's tongue (white)

魔芋(白色)

Amorphophallus konjac (blanc)

UID = 245
Ferlus's numbering = 55.3b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: khoai môn trắng

W193

stop écouter
củ từ, khoai mỡ

yam

番薯

igname

ṭaṁłūṅ jrūk ; (variant) ṭaṁłūṅ syā

ɗəmloːŋ cruːʔ ; (variant) ɗəmloːŋ sjaː

ɗəmlaŋ tèh

UID = 247
Ferlus's numbering = 55.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: củ mài

W194

stop écouter
củ

tuber

块茎

tubercules (général)

UID = 249
Ferlus's numbering = 55.4a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W195

stop écouter
củ chuối

rhizome of plantain

香蕉块茎、香蕉根茎(香蕉的根部)

souche de bananier

gal' cek

kuəl ceːc

kɔ̀l ciːk

UID = 250
Ferlus's numbering = 55.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W196

stop écouter
nõn chuối

banana stem (edible)

蕉杆杆芯

cœur de bananier (tige fraîche; comestible)

UID = 251
Ferlus's numbering = 55.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W197

stop écouter
mè, vừng

sesamum

芝麻

sésame

lṅa

ləŋɔː

ləŋɔ̀ː

UID = 253
Ferlus's numbering = 56
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: vừng

W198

stop écouter
mè, vừng

sesamum

芝麻

sésame

lṅa

ləŋɔː

ləŋɔ̀ː

UID = 253
Ferlus's numbering = 56
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mè

W199

stop écouter
lạc, đậu phộng

groundnut, peanut

花生

arachide

saṇṭæk ṭī

sənɗaec ɗɛj

sɔnɗɛːk ɗíː

UID = 254
Ferlus's numbering = 57
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W200

stop écouter
dưa chuột, dưa leo

cucumber

黄瓜

concombre

trasak'

trəsɑʔ

təsɒk

UID = 255
Ferlus's numbering = 58
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W201

stop écouter
mướp

luffa, sponge gourd

丝瓜

éponge végétale

ranoṅ

rənoːŋ

nənùːŋ muːl ; (variant) rənoːŋ croŋ

UID = 474
Ferlus's numbering = 82.68
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mướp đắng

W202

stop écouter
cây dừa

coconut palm

椰子树

cocotier

ṭœm ṭūṅ

ɗaəm ɗoːŋ

ɗəːm ɗúːŋ

UID = 256
Ferlus's numbering = 59
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W203

stop écouter
trái (quả) dừa

coconut

椰子

noix de coco

phlæ ṭūṅ

pʰlae ɗoːŋ

pʰlɛː ɗúːŋ

UID = 257
Ferlus's numbering = 60
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W204

stop écouter
buồng dừa, chùm dừa

cluster of coconuts

椰子串,一串椰子果

grappe de coco

UID = 258
Ferlus's numbering = 60.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W205

stop écouter
gáo dừa

coconut shell

椰子壳,椰子的硬壳

calebasse de coco

UID = 259
Ferlus's numbering = 60.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W206

stop écouter
xơ dừa

coir

椰子壳纤维

fibre de coco

UID = 260
Ferlus's numbering = 60.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W207

stop écouter
cây cau

areca palm tree

槟榔,槟榔树

aréquier

ṭœm slā

ɗaəm slaː

ɗəːm sláː

UID = 264
Ferlus's numbering = 61
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W208

stop écouter
trái cau

areca nut (betel nut)

槟榔,槟榔子

arec, noix d’arec

phlæ slā

pʰlae slaː

pʰlɛː sláː

UID = 265
Ferlus's numbering = 62
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W209

stop écouter
trầu

betel

蒌,蒌叶

bétel

mlū

məluː

məlùː

UID = 268
Ferlus's numbering = 63
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W210

stop écouter
trầu rừng

wild betel (leaf)

野生蒌叶

bétel sauvage

Hesitation
UID = 269
Ferlus's numbering = 63a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W211

stop écouter
tiêu đen

black pepper

黑胡椒

poivre

mrec

mərec

mrèc

UID = 273
Ferlus's numbering = 63.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tiêu

W212

stop écouter
ớt

pimento, red pepper, chilli

辣椒

piment

ʔəmtèh

UID = 274
Ferlus's numbering = 64
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W213

stop écouter
làm ruộng

to farm

耕作

travailler la rizière

UID = 275
Ferlus's numbering = 64.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đi làm ruộng

W214

stop écouter
gieo vãi luá

to broadcast rice, to sow (rice) broadcast

撒播水稻

semer le riz (à la volée)

sāp/broḥ srūv

saːp/pruəh

saːp ; (variant) prɔh

UID = 276
Ferlus's numbering = 65
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W215

stop écouter
tra thóc

to sow rice (into hole)

播种水稻

semer le riz (en poquet)

ṭāṁ srūv

ɗam srɤw

ɗam srúː

UID = 277
Ferlus's numbering = 65.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W216

stop écouter
hạt giống

seed

种子

semence

UID = 279
Ferlus's numbering = 65.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W217

stop écouter
cấy lúa

to transfer out rice seedlings

插秧

repiquer

sdūṅ srūv

stuːŋ srɤw

stúːŋ

UID = 280
Ferlus's numbering = 66
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W218

stop écouter
bông lúa

ear of grain

稻穗

épi (de riz)

kuor

kuə

kùar srúː

UID = 281
Ferlus's numbering = 66.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W219

stop écouter
cọng lúa

rice stem

稻茎

tige du riz

Hesitation
UID = 282
Ferlus's numbering = 66.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W220

stop écouter
mọc, lớn lên

grow (the tree grows)

生长

pousser (l’arbre—)

UID = 284
Ferlus's numbering = 66.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lúa mọc

W221

stop écouter
cây mạ

rice seedlings

稻秧

plants de repiquage

təŋnaːp

UID = 286
Ferlus's numbering = 68
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W222

stop écouter
bó mạ

a bunch of rice seedlings

一束稻秧

botte de plants

UID = 287
Ferlus's numbering = 68.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W223

stop écouter
lúa, thóc

paddy

稻谷

paddy

srūv

srɤw

srúː

UID = 288
Ferlus's numbering = 69
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lúa

W224

stop écouter
lúa, thóc

paddy

稻谷

paddy

srūv

srɤw

srúː

UID = 288
Ferlus's numbering = 69
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thóc

W225

stop écouter
đập lúa

to thresh rice (by stamping with the feet)

打谷

battre le paddy (aux pieds)

pæn srūv

ɓaen srɤw

UID = 290
Ferlus's numbering = 69.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W226

stop écouter
rơm

chaff, straw

稻草

menue paille

saṅṭiep srūv

səŋɗiəp srɤw

səkiːɛp srúː

UID = 291
Ferlus's numbering = 69.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W227

stop écouter
đống lúa

heap of paddy

稻谷堆

tas de paddy

UID = 292
Ferlus's numbering = 69.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: một đống lúa

W228

stop écouter
đòn đập lúa

flail

脱粒棍

fléau à battre

UID = 293
Ferlus's numbering = 69.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W229

stop écouter
gạo xay, gạo thô, gạo nâu

husked rice

糙,糙米(未经精碾的大米)

riz décortiqué

’aṅgar

ʔəŋkɑː

ʔɔŋkɒː

UID = 294
Ferlus's numbering = 70
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gạo

W230

stop écouter
gạo nếp

glutinous rice, sticky rice, sweet rice, waxy rice

糯稻,糯米

riz glutineux

srūv ṭaṁṇœp

srɤw ɗəmnaəp

ʔɔŋkɒː tənnəːp

UID = 295
Ferlus's numbering = 71
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W231

stop écouter
gạo tẻ

non-glutinous rice

大米

riz non glutineux

UID = 296
Ferlus's numbering = 71.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W232

stop écouter
cơm

cooked rice

干饭,米饭

riz cuit

pāy sa

ɓaːj (sɑː)

UID = 297
Ferlus's numbering = 71.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W233

stop écouter
cháo

rice soup


brouet, soupe de riz

papar

ɓəɓɑː

UID = 298
Ferlus's numbering = 71.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W234

stop écouter
xay lúa

to husk rice

精米

décortiquer le riz

kin srūv

kən srɤw

ken srúː

UID = 299
Ferlus's numbering = 72
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W235

stop écouter
trấu

husk


balle de décorticage

’aṅkām

ʔəŋkaːm

UID = 300
Ferlus's numbering = 72.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W236

stop écouter
gạo tấm

broken rice

碎米

brisures de riz

UID = 301
Ferlus's numbering = 72.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W237

stop écouter
bắp, ngô

maize

玉米

maïs

bot

pɷːt

pòːt

UID = 414
Ferlus's numbering = 82.21
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W238

stop écouter
giã gạo

to pound rice

舂米

piler le riz

puk srūv

ɓok

ɓòk srúː

UID = 303
Ferlus's numbering = 73
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W239

stop écouter
cám

bran

麸子

son du polissage

kandak'

kəntɔk

kɔntɔk

UID = 304
Ferlus's numbering = 73.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W240

stop écouter
sảy lúa

to winnow paddy

扬稻子,风选稻谷

vanner le paddy

roy srūv

roːj srɤw

ruːj srúː ; (variants) rej ʔɔŋkɒː , stej ʔɔŋkɒː

UID = 305
Ferlus's numbering = 74
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W241

stop écouter
sàng gạo

to winnow rice

簸米,筛米?

vanner le riz

’uṁ srūv/’aṅkar

ʔom srɤw/ʔəŋkɑː

ʔɔm srúː

UID = 308
Ferlus's numbering = 74.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W242

stop écouter
(cái) nong, nia, dần sàng

sieve

筛子

van

UID = 309
Ferlus's numbering = 74.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cái sàng

W243

stop écouter
cái giỏ

basket

篮,篮子

corbeille [grande et plate]

UID = 311
Ferlus's numbering = 74.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W244

stop écouter
gặt hái

to harvest, gather (general)

收割

récolter (en général)

peḥ

croːt/ɓɛh

ɓɛ́h

Overlap of speakers
UID = 312
Ferlus's numbering = 75
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W245

stop écouter
gặt lúa

to harvest rice

收割水稻

récolter le riz

crūt

croːt

cruːt srúː

UID = 285
Ferlus's numbering = 67
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W246

stop écouter
bó (lúa)

sheaf


gerbe

kaṇṭāp'

kənɗap

kɔnnaːp ; (variant) kɔnɗaːp

UID = 313
Ferlus's numbering = 75.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W247

stop écouter
liềm, cái hái

sickle, reaping hook

镰,镰刀

faucille

kaṇṭiev

kənɗiəv

nniàv; (variant) nniɛv

UID = 1748
Ferlus's numbering = 275
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: tools, instruments and weapons
Catégorie / Champ sémantique: outils, instruments, armes

W248

stop écouter
tuốt lúa (bằng tay)

to harvest by hand

用手收割

récolter à la main

Hesitation
UID = 317
Ferlus's numbering = 75.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W249

stop écouter
nhổ cây

to pull out, to root out (a plant)

拔树

arracher une plante

UID = 318
Ferlus's numbering = 75.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W250

stop écouter
nhổ cây

to pull out, to root out (a plant)

拔树

arracher une plante

UID = 318
Ferlus's numbering = 75.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W251

stop écouter
trồng cây

to plan a tree

种树

planter un arbre

ṭāṁ jhœ

ɗam cʰəː

ɗam cʰə̀ː

UID = 319
Ferlus's numbering = 76
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W252

stop écouter
nấm (mọc dưới đất)

mushroom (growing on the ground, in the soil)

蘑菇(陆生的)

champignon (terrestre)

phsit

pʰsɤt

pʰsɤt

UID = 321
Ferlus's numbering = 76.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W253

stop écouter
(cây) tổ rồng, dương xỉ

fern

羊齿

fougère

UID = 326
Ferlus's numbering = 76.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W254

stop écouter
làm ruộng

to cultivate a rice field

耕作

cultiver la rizière

dhvœ sræ

tʰ(v)əː srae

tʰ[w]əː srɛː

UID = 327
Ferlus's numbering = 77
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W255

stop écouter
bón phân

to manure

施肥

fumer un champ

UID = 328
Ferlus's numbering = 77.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W256

stop écouter
xúc, múc, tát (nước)

to scoop

舀(水)

écoper

UID = 1654
Ferlus's numbering = 259.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: tools, instruments and weapons
Catégorie / Champ sémantique: outils, instruments, armes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tát nước

W257

stop écouter
khai hoang, phát quang

to clear (bushes)

开荒

débroussailler, défricher

UID = 330
Ferlus's numbering = 77.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: phát ruộng

W258

stop écouter
nhổ, dẫy cỏ

to weed

除草

désherber

UID = 331
Ferlus's numbering = 77.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W259

stop écouter
nấu cơm

to cook rice (water)

煮米饭(用水煮)

cuire le riz (eau)

ṭadṭaṁ pāy

ɗənɗam

tənɗam ɓaːj ; (variant) tənnam ɓaːj

UID = 332
Ferlus's numbering = 78
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W260

stop écouter
cơm nhão (cơm nấu với quá nhiều nước)

stodgy rice

变成米糊的米饭(没煮好的米)

riz pâteux

UID = 334
Ferlus's numbering = 78a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W261

stop écouter
cơm cháy

burnt rice

烧焦的饭

riz brûlé

UID = 335
Ferlus's numbering = 78b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W262

stop écouter
bọt cơm

foam in cooking rice

煮米饭时的泡沫

écume du riz

UID = 336
Ferlus's numbering = 78c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W263

stop écouter
nước cơm

rice water (water in which the rice is cooking)

米汤

eau de cuisson du riz

UID = 337
Ferlus's numbering = 78d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W264

stop écouter
đồ xôi

to steam rice

蒸米饭

cuire le riz (vapeur)

caṁhuy pāy

cəmhoj

cəmhuj ɓaːj

Hesitation
UID = 338
Ferlus's numbering = 78.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W265

stop écouter
chõ

food steamer

蒸笼

panier à étuver

UID = 339
Ferlus's numbering = 78.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chỗ đồ xôi

W266

stop écouter
cối giã gạo

mortar (for pounding rice)

舂米器,研钵

mortier à riz

tpāl'

tʰɓal

təɓal

UID = 340
Ferlus's numbering = 79
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cối xay gạo

W267

stop écouter
chày tay

hand-held pestle

杵,槌(乳钵槌)

pilon à main

UID = 341
Ferlus's numbering = 79a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chày

W268

stop écouter
chày đạp

foot pestle

践碓(脚踏碓)

pilon à pied

Overlap of speakers
UID = 342
Ferlus's numbering = 79b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W269

stop écouter
bột

flour

粉末

farine

msau (mī)

məsaw

msɔv

UID = 347
Ferlus's numbering = 79.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W270

stop écouter
xay (thành bột)

to grind

磨,碾碎

moudre

UID = 348
Ferlus's numbering = 79.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W271

stop écouter
cối xay

grindstone

砂轮

meule (à moudre)

UID = 349
Ferlus's numbering = 79.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W272

stop écouter
cái rây

sieve

筛,筛子

tamis

UID = 351
Ferlus's numbering = 79.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W273

stop écouter
bánh

cake

蛋糕

pain, gâteau

UID = 352
Ferlus's numbering = 79.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W274

stop écouter
giã nhỏ

to crush

粉碎

écraser (tubercule)

UID = 353
Ferlus's numbering = 79.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W275

stop écouter
vắt, nắm cơm

small rice ball

(手搓成的)小饭团

boulette de riz

UID = 1373
Ferlus's numbering = 221.13
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: food and drink
Catégorie / Champ sémantique: nourriture et boisson

W276

stop écouter
nồi nấu cơm

pot (for cooking rice)

饭锅,饭煲

marmite à riz

chnaṁṅ

cʰnaŋ

cʰnaŋ

UID = 355
Ferlus's numbering = 80
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W277

stop écouter
bình, chậu

crock

壶,罐,瓦罐

pot de terre

UID = 356
Ferlus's numbering = 80.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W278

stop écouter
vại

jar

罐(广口瓶)

jarre

UID = 357
Ferlus's numbering = 80.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cái chum đựng nước

W279

stop écouter
bình nước

water pot

水罐

pot à eau

UID = 358
Ferlus's numbering = 80.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chậu nước

W280

stop écouter
rổ, mủng cơm

rice basket (basket for cooked rice, bamboo basket for holding)

箪(盛饭的圆竹器)

panier à riz cuit

UID = 359
Ferlus's numbering = 80.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rổ đựng cơm

W281

stop écouter
thúng, mủng, rổ

basket

篓,筐

panier

UID = 360
Ferlus's numbering = 80.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W282

stop écouter
thùng

bucket


seau

UID = 364
Ferlus's numbering = 80.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W283

stop écouter
chuồng (gà)

cage, coop (hen coop)

笼(鸡笼)

cage (à poulets)

UID = 365
Ferlus's numbering = 80.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W284

stop écouter
ruộng nước

wet rice field (in the plains)

水稻田,水田

rizière humide

sræ

srae

srɛː

UID = 366
Ferlus's numbering = 81
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W285

stop écouter
ruộng bậc thang

terraced rice field

梯田

rizière en terrasses

UID = 367
Ferlus's numbering = 81.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nương rẫy

W286

stop écouter
(cây) mạ

rice seedlings

稻秧,稻苗

semis

UID = 368
Ferlus's numbering = 81.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây giống

W287

stop écouter
đê con

little dam

小塘坝

diguette

Hesitation
UID = 369
Ferlus's numbering = 81.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W288

stop écouter
đắp đập

to dam

筑坝

barrer une rivière

UID = 370
Ferlus's numbering = 81.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W289

stop écouter
bể chứa (nước)

reservoir

水库

réservoir, retenue

UID = 372
Ferlus's numbering = 81.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bể nước

W290

stop écouter
đào mương

to trench

挖沟

creuser des rigoles

UID = 374
Ferlus's numbering = 81.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W291

stop écouter
máng tre dẫn nước

bamboo water pipe


conduite en bambou

UID = 376
Ferlus's numbering = 81.10
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W292

stop écouter
giếng

well


puits

UID = 378
Ferlus's numbering = 81.12
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W293

stop écouter
ruộng lúa khô (lúa chịu hạn), ruộng cạn

dry paddy field

旱稻田

rizière sèche

caṁkār srūv

cəmkaː srɤw

cɔmkaː ɗam srúː

UID = 379
Ferlus's numbering = 82
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W294

stop écouter
rẫy

dry rice field on swidden (an area of land cleared for cultivation by slashing and burning vegetation)

干稻田

rizière sur brûlis

caṁkār

cəmkaː

cɔmkaː ɗam srúː

UID = 380
Ferlus's numbering = 82.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W295

stop écouter
tre, pheo, mai, giang

bamboo (general term)

竹,竹子

bambou (terme général)

ṛssī

rɨhsɛj

rəsɯ́ː ; (variants) rəsɯ́ː srók , rəsɯ́ː kʰlej , rəsɯ́ː piŋ poŋ , rəsɯ́ː pɔ̀ːk

UID = 382
Ferlus's numbering = 82.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tre

W296

stop écouter
tre, pheo, mai, giang

bamboo (general term)

竹,竹子

bambou (terme général)

ṛssī

rɨhsɛj

rəsɯ́ː ; (variants) rəsɯ́ː srók , rəsɯ́ː kʰlej , rəsɯ́ː piŋ poŋ , rəsɯ́ː pɔ̀ːk

UID = 382
Ferlus's numbering = 82.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mai

W297

stop écouter
tre, pheo, mai, giang

bamboo (general term)

竹,竹子

bambou (terme général)

ṛssī

rɨhsɛj

rəsɯ́ː ; (variants) rəsɯ́ː srók , rəsɯ́ː kʰlej , rəsɯ́ː piŋ poŋ , rəsɯ́ː pɔ̀ːk

UID = 382
Ferlus's numbering = 82.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây giang

W298

stop écouter
lồ ô, luồng

elephant bamboo (largest), giant bamboo

巨竹

bambou géant

UID = 387
Ferlus's numbering = 82.2a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây lộ ô

W299

stop écouter
lồ ô, luồng

elephant bamboo (largest), giant bamboo

巨竹

bambou géant

UID = 387
Ferlus's numbering = 82.2a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây luồng

W300

stop écouter
nứa

slim bamboo

筱,小竹

bambou mince

rəsɯ́ː tʰŋɒːr

UID = 388
Ferlus's numbering = 82.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W301

stop écouter
tre có gai

thorny bamboo

刺竹

bambou épineux

Hesitation
UID = 389
Ferlus's numbering = 82.3a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W302

stop écouter
bụi tre

clump of bamboo

竹子丛

touffe de bambou

gumba ṛssī

kum rɨhsɛj

kom rəsɯ́ː

UID = 390
Ferlus's numbering = 82.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W303

stop écouter
măng

edible bamboo shoots

笋,竹笋

pousses de bambou

daṁbāṁṅ ṛssī

təmpeəŋ rɨhsɛj

təpaŋ

UID = 391
Ferlus's numbering = 82.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W304

stop écouter
vảy tre: phần cứng của búp măng

scale of bamboo (hard peel of bamboo shoot; used to make hats)

竹笋壳

écaille de bambou

khnaṅ ṛssī

kʰnɑŋ rɨhsɛj

kʰnɒŋ rəsɯ´ː

UID = 392
Ferlus's numbering = 82.6
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W305

stop écouter
mo tre

spathe of bamboo

竹佛焰苞

gaine, spathe de bambou

UID = 395
Ferlus's numbering = 82.6c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mo cau

W306

stop écouter
dây lạt

bamboo strips (long, narrow strips of bamboo), bamboo tape

竹丝,用来绑(捆)东西在一起

liens de bambou

pandoḥ ṛssī

ɓəntɷh rɨhsɛj

ɓɔntɒ̀k rəsɯ́ː

UID = 396
Ferlus's numbering = 82.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W307

stop écouter
chẻ lạt

to split bamboo into tape

切竹子成(用来绑/捆东西的),将竹子切成竹丝

débiter des liens

UID = 397
Ferlus's numbering = 82.7a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W308

stop écouter
vót lạt

to thin out bamboo tape

对竹丝加工:让它更细、更薄

émincer des liens

UID = 398
Ferlus's numbering = 82.7b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W309

stop écouter
chàm

indigo

靛青

indigo

ṭœm truṁ

ɗaəm trom

trom

UID = 402
Ferlus's numbering = 82.11
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây chàm

W310

stop écouter

millet

小米

millet {Setaria italica}

guor thbau

kuə tʰpɤw

kùor təpov

UID = 406
Ferlus's numbering = 82.14
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W311

stop écouter
miến

UID = 2898
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W312

stop écouter
lúa rừng

wild rice

野生稻,野稻米

riz sauvage

sraṅæ

srəŋae

srɔŋɛː

UID = 408
Ferlus's numbering = 82.16
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W313

stop écouter
cơm

cooked rice

干饭,米饭

riz cuit

pāy ch’in

ɓaːj cʰʔɤn

ɓaːj cɛn

UID = 409
Ferlus's numbering = 82.17
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W314

stop écouter
bắp, ngô

maize

玉米

maïs

bot

pɷːt

pòːt

UID = 414
Ferlus's numbering = 82.21
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W315

stop écouter
bắp, ngô

maize

玉米

maïs

bot

pɷːt

pòːt

UID = 414
Ferlus's numbering = 82.21
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W316

stop écouter
râu ngô

maize beard

玉米须

barbe de maïs

UID = 416
Ferlus's numbering = 82.21b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W317

stop écouter
bẹ bắp

corn husk

玉米皮

spathe de maïs

UID = 417
Ferlus's numbering = 82.21c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W318

stop écouter
lõi ngô

corn-cob

玉米棒

épi de maïs

UID = 415
Ferlus's numbering = 82.21a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lõi cây ngô

W319

stop écouter
mít

jack-fruit

菠萝蜜

jacquier

khnur

kʰnoː

UID = 420
Ferlus's numbering = 82.23
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W320

stop écouter
củ

tubers (general)

块茎

tubercules (terme générique)

mœm

məːm

məːm

UID = 421
Ferlus's numbering = 82.24
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W321

stop écouter
thuốc chữa bệnh

drug, medicine

药品

drogue, médecine

thnāṁ sravịṅ

tʰnam srəvɤŋ

tʰnam

UID = 423
Ferlus's numbering = 82.26
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lá thuốc chữa bệnh

W322

stop écouter
nhựa độc

vegetable poison

蔬菜毒

poison végétal

jhœ bul

cʰəː pul

cʰəː pùl

UID = 424
Ferlus's numbering = 82.27
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W323

stop écouter
nọc độc (rắn)

snake poison

蛇毒

poison de serpent

bis

pɨh

pə̀h

UID = 425
Ferlus's numbering = 82.28
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W324

stop écouter
thuốc lá

tobacco

烟草

tabac

thnāṁ jak

tʰnam cuə

tʰnam còk

UID = 426
Ferlus's numbering = 82.29
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thuốc hút

W325

stop écouter
cây đa

banyan (ficus trees)

榕,榕树

banian (ficus en général)

ṭœm boci

ɗaəm pɷː

ɗəːm pòː

UID = 428
Ferlus's numbering = 82.31
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W326

stop écouter
xoài

mango

芒果

mangue

phlæ svāy

pʰlae svaːj

pʰlɛː svaːj

UID = 430
Ferlus's numbering = 82.33
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W327

stop écouter
me

tamarind

酸豆

tamarin

phlæ ’aṁbil

pʰlae ʔəmpɨl

pʰlɛː ʔɔmpìl

UID = 431
Ferlus's numbering = 82.34
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W328

stop écouter
ổi

guava

番石榴

goyave

phlæ trapæk

pʰlae trəɓaec

pʰlɛː tróɓɛːk

UID = 432
Ferlus's numbering = 82.35
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W329

stop écouter
tầu lá chuối

plantain leaf

蕉叶

feuille de bananier

UID = 433
Ferlus's numbering = 82.36
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W330

stop écouter

leaf

叶,树叶

feuille

slịk

slɤk

slɤk

UID = 198
Ferlus's numbering = 48
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W331

stop écouter
lá lợp nhà

leaves for covering (roofs)

用来覆盖房顶的叶子

feuilles à couvrir

UID = 438
Ferlus's numbering = 82.40a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W332

stop écouter
lá kè

fountain palm

蒲葵

feuilles à couvrir

UID = 439
Ferlus's numbering = 82.40c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W333

stop écouter
lá tro

leaves for covering

用来覆盖房顶的叶子

feuilles à couvrir

UID = 440
Ferlus's numbering = 82.40c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W334

stop écouter
thông

pine tree

松树

pin

ṭœm sral'

ɗaəm srɑl

srɔ́l

UID = 442
Ferlus's numbering = 82.42
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W335

stop écouter
trái thông

UID = 2899
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W336

stop écouter
nhựa thông

pine resin

松脂

résine de pin

UID = 444
Ferlus's numbering = 82.42b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W337

stop écouter
cây hoa gạo

silk cotton tree

假木棉

bombax, faux kapokier

jœm ga

cəːm kɔː

kɔ̀ːr

UID = 445
Ferlus's numbering = 82.43
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W338

stop écouter
bông gòn

silk cotton floss

木棉

kapok, ouate

saṁłī kappās

səmləj kəɓaːh

sɔmliː krəɓah

UID = 446
Ferlus's numbering = 82.44
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W339

stop écouter
cây thầu dầu

castol oil tree

蓖麻(一年生或多年生草本植物,叶大、掌状,蒴果有刺叫蓖麻子,能产生蓖麻油)

ricin, {Ricinus communis}

lahuṅ khṅæ

ləhoŋ kʰɲae

ləhoŋ kəɲɛː

UID = 450
Ferlus's numbering = 82.48
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W340

stop écouter
cây sơn

black varnish tree, tung oil tree

黑桐油树

arbre à laque

ṭœm mræksa

ɗəːm krə̀ːl krak

UID = 451
Ferlus's numbering = 82.49
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W341

stop écouter
quả bàm bàm

Entada scandens (creeper with "knee cap seed")

榼藤,榼藤子

Entada scandens

(valli) ’añguñ

(vɔːl) ʔəŋkoɲ

vàr ʔɔŋkòɲ

UID = 452
Ferlus's numbering = 82.50
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W342

stop écouter
cây gai

nettle-hemp

苎麻

ramie

ṭœm dhmai

ɗaəm tʰməj

tʰmɛ́j

Hesitation
UID = 457
Ferlus's numbering = 82.55
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W343

stop écouter
cây mắc cỡ, cây xấu hổ

sensitive plant

含羞草

sensitive

braḥ khlap

prəkraːp

pəkraːp

UID = 458
Ferlus's numbering = 82.56
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W344

stop écouter
cây rong

floating algae

浮游藻

algues flottantes

UID = 460
Ferlus's numbering = 82.57a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W345

stop écouter
cây rêu

moss


algues sur pierre

UID = 461
Ferlus's numbering = 82.57b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W346

stop écouter
rau

vegetable (general)

蔬菜

légumes (terme général)

panlæ (paṅkār)

ɓənlae (ɓəŋkaː)

ɓɔnlɛː ɓɔŋkaː

UID = 462
Ferlus's numbering = 82.58
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W347

stop écouter
cà tím

eggplant, aubergine, brinjal

茄,茄子

aubergine

trap' saṇṭāy

trɑp sənɗaːj

trɒp

UID = 463
Ferlus's numbering = 82.59
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cà

W348

stop écouter
bí đao

wax gourd, stone pumpkin

冬瓜

courge cireuse

trałāc

trəlaːc

təlaːc

UID = 464
Ferlus's numbering = 82.60
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bí

W349

stop écouter
bầu đất, bí ngô, bí rợ

pumpkin

南瓜

courge-citrouille

lbau

ləpəw

rəpɔ̀v

UID = 465
Ferlus's numbering = 82.61
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W350

stop écouter
bầu hồ lô

calabash gourd, indian bottle gourd

葫芦

gourde calebasse

ghlok

kʰlɷːʔ

kʰlòːk

UID = 468
Ferlus's numbering = 82.62
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bầu

W351

stop écouter
bí đỏ

pumpkin

南瓜

potiron

UID = 467
Ferlus's numbering = 82.61b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W352

stop écouter
bầu dài

long gourd

瓠瓜,长葫芦

gourde acide

mraḥ

mrɛəh

mràh

UID = 469
Ferlus's numbering = 82.63
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W353

stop écouter
cải cay, mù tạt

mustard

芥末(一种辛辣的黄色调味品,是芥菜种子研成的粉末)

moutarde

sbai

spəj

spɛ̀j

UID = 470
Ferlus's numbering = 82.64
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cải

W354

stop écouter
củ cải

radish

萝卜

radis

UID = 471
Ferlus's numbering = 82.65
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W355

stop écouter
sắn

manioc, tapioca, cassava

木薯

manioc

kṭuoc

kʰɗuəc

kəɗuɛc ; (variant) kəɗuac

UID = 472
Ferlus's numbering = 82.66
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W356

stop écouter
cà chua

tomato

西红柿,藩茄

tomate

p"eṅ p"oḥ

peːɲ pɑh

piŋ pɒh

UID = 473
Ferlus's numbering = 82.67
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W357

stop écouter
mướp

luffa, sponge gourd

丝瓜

éponge végétale

ranoṅ

rənoːŋ

nənùːŋ muːl ; (variant) rənoːŋ croŋ

UID = 474
Ferlus's numbering = 82.68
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W358

stop écouter
rau mồng tơi

UID = 2900
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W359

stop écouter
cây thì là

fennel

茴香

fenouil

jī ’aṅkām

ciː ʔəŋkaːm

ciːr ʔɔŋkaːm ; (variant) ciːr ɓaraŋ

UID = 479
Ferlus's numbering = 82.72
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rau thì là

W360

stop écouter
dưa hấu

watermelon

西瓜

pastèque, melon d’eau

’ołịk

ʔoːlək

ʔalɤk

UID = 481
Ferlus's numbering = 82.73
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W361

stop écouter
nghệ tây

saffron

番红花,藏红花,西红花

safran d’inde

ramiet

rəmiət/ləmiət

rəmiɛt

UID = 482
Ferlus's numbering = 82.74
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nghệ

W362

stop écouter
gừng

ginger


gingembre

khṅī

kʰɲɛj

kəɲíː

UID = 485
Ferlus's numbering = 82.77
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W363

stop écouter
tỏi

garlic

蒜,大蒜

ail

khdịm sa

kʰtɨm sɑː

kətɯ̀m sɒː

UID = 486
Ferlus's numbering = 82.78
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W364

stop écouter
hành tây

onion

洋葱

oignon

khdịm pārāṁṅ

kʰtɨm ɓaraŋ

kətɯ̀m ɓaraŋ ; (variant) kətɯ̀m kəhɒːm

UID = 487
Ferlus's numbering = 82.79
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hành

W365

stop écouter
cây chè

tea plant

茶,茶树

théier

ṭœm tæ

daəm tae

slɤk tɛː

UID = 490
Ferlus's numbering = 82.81
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W366

stop écouter
lá chè ướp

pickled tea leaf

腌茶,腌茶叶

feuille de thé marinée

kruːc səːc

UID = 491
Ferlus's numbering = 82.82
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lá chè

W367

stop écouter
chanh

lemon

柠檬

citron

krūc chmār

kroːc cʰmaː

kruːc cʰmar

UID = 492
Ferlus's numbering = 82.83
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W368

stop écouter
bưởi

grape-fruit, pomelo

柚子

pamplemousse

krūc thluṅ

kroːc tʰloŋ

kruːc kʰvic

UID = 494
Ferlus's numbering = 82.85
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W369

stop écouter
cây đay

jute

黄麻

jute, {Corchorus}

ṭœm kracau

ɗaəm krəcaw

krəcɔv

Hesitation
UID = 495
Ferlus's numbering = 82.86
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W370

stop écouter
táo ta

jujube, indian plum


jujube, {Zizyphus jujuba}

phlæ budrā

pʰlae putriə

pʰlɛː putràː

UID = 499
Ferlus's numbering = 82.90
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây táo

W371

stop écouter
(cây/quả) vải

lychee

荔枝

litchi, {Nephelium litchi}

phlæ gūlæn

pʰlae kulɛːn

UID = 501
Ferlus's numbering = 82.92
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W372

stop écouter
(cây/quả) xa-pô-chê, hồng xiêm

sapodilla

人心果,仁心果,牛心梨

sapotille

phlæ lmut

pʰlae ləmut

UID = 509
Ferlus's numbering = 82.100
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây trứng gà

W373

stop écouter
cam

orange

橙,橙子

orange

krūc boci sāt'

kroːc pɷː sat

UID = 512
Ferlus's numbering = 82.103
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W374

stop écouter
đu đủ

papaya

木瓜

papaye

phlæ lhuṅ

pʰlae ləhoŋ

UID = 513
Ferlus's numbering = 82.104
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W375

stop écouter
dứa, thơm

pineapple

菠萝

ananas

phlæ mnās'

pʰlae mənoəh

UID = 514
Ferlus's numbering = 82.105
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W376

stop écouter
roi, mận

rose-apple

蒲桃

jambose

phlæ jambhū

pʰlae cəmpuː

UID = 516
Ferlus's numbering = 82,107
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W377

stop écouter
khế

carambola, starfruit

杨桃

carambole

phlæ sbị

pʰlae spɨː

UID = 517
Ferlus's numbering = 82.108
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W378

stop écouter
riềng

galangal, galanga

高良姜

galanga, {Alpinia galanga}

UID = 518
Ferlus's numbering = 82.109
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W379

stop écouter
sa nhân

UID = 2901
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W380

stop écouter
sả chanh

lemongrass

香茅

citronnelle

slịk grai

slɤk krej ; (variant) səkrej

UID = 520
Ferlus's numbering = 82.111
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây sả

W381

stop écouter
cây sung dâu

sycamore

美桐,美国梧桐

sycomore

UID = 522
Ferlus's numbering = 82.112
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây sung

W382

stop écouter
(cây/quả) dâu tằm

blackberry

黑莓

mûre

UID = 525
Ferlus's numbering = 82.115
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trái dâu

W383

stop écouter
(nhựa một loài cây thuộc chi bồ đề)

benzoin resin, styrax resin

安息香(一种从安息香树提取的芳香性树脂)

benjoin

UID = 527
Ferlus's numbering = 82.117
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cây bồ đề

W384

stop écouter
đực, trống

male (animal)

雄,雄性

mâle (animal)

jhmol

cʰmɷːl

cʰmoːl ; (variants) səɗɔː , pʰluk

UID = 528
Ferlus's numbering = 83
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W385

stop écouter
cái, mái

female (animal)

雌,雌性

femelle (animal)

ñī

ɲiː

ɲìː mèː

UID = 531
Ferlus's numbering = 84
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W386

stop écouter
trâu (đực/cái)

buffalo

水牛

buffle m/f

UID = 533
Ferlus's numbering = 84.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trâu đực

W387

stop écouter
trâu (đực/cái)

buffalo

水牛

buffle m/f

UID = 533
Ferlus's numbering = 84.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trâu cái

W388

stop écouter
chó (đực/cái)

dog


chien m/f

UID = 535
Ferlus's numbering = 84.1c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chó đực

W389

stop écouter
chó (đực/cái)

dog


chien m/f

UID = 535
Ferlus's numbering = 84.1c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chó cái

W390

stop écouter
hổ, cọp (đực/cái)

tiger


tigre m/f

UID = 537
Ferlus's numbering = 84.1e
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W391

stop écouter
gà trống/mái

chicken


poulet

UID = 538
Ferlus's numbering = 84.1f
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gà trống

W392

stop écouter
gà trống/mái

chicken


poulet

UID = 538
Ferlus's numbering = 84.1f
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gà mái

W393

stop écouter
da

skin


peau

spæk

sɓaec

səɓɛːk

UID = 1218
Ferlus's numbering = 199.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps

W394

stop écouter
cái giò, cái chân

leg


jambe

jœṅ ; (variant) smaṅ

cəːŋ ; (variant) smɑːŋ

hmɒŋ cə̀ːŋ

UID = 1203
Ferlus's numbering = 197
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps

W395

stop écouter
móng guốc, guốc

hoof

蹄(马、牛、猪等生在趾端的保护物,亦指有角质保护物的脚)

sabots

kracak jœṅ

krəcɑːʔ cəːŋ

UID = 547
Ferlus's numbering = 87.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: móng chân

W396

stop écouter
đuôi

tail

尾,尾巴

queue (animaux)

kanduy

kəntuj

kəntùj

UID = 548
Ferlus's numbering = 88
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W397

stop écouter
chót đuôi

tip of the tail

尾巴尖

bout de la queue

UID = 549
Ferlus's numbering = 88.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W398

stop écouter
vẫy đuôi

wagging tails

摇尾巴

remuer la queue

UID = 550
Ferlus's numbering = 88.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W399

stop écouter
sừng

hornes (of buffalo)


corne

snæṅ

snaeɲ

snéːŋ

UID = 551
Ferlus's numbering = 89
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W400

stop écouter
u con bò

the hump ​​of a zebu

瘤牛的肉峰

bosse de zébu

UID = 552
Ferlus's numbering = 89a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W401

stop écouter
cựa (gà trống)

spur (of cock)

鸡距(雄鸡的后爪)

ergot (coq)

chnāl' mān'

cʰnal

cʰnal màn

UID = 553
Ferlus's numbering = 89.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W402

stop écouter
mào (gà)

cockscomb, crest

(鸡)冠

crête

sir

seː

UID = 554
Ferlus's numbering = 89.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W403

stop écouter
vấu, vuốt, móng chim

claw


serre

Hesitation
UID = 555
Ferlus's numbering = 89.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W404

stop écouter
đẻ, sinh

to bring forth, drop, throw (young) in sense of give birth

生,生产

mettre bas

stva kūn kœt

kaət koːn

kə́ːt kúːn

UID = 556
Ferlus's numbering = 90
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W405

stop écouter
nhau (thai)

placenta

胎盘

placenta

suk (kūn)

sok (koːn)

UID = 557
Ferlus's numbering = 90a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W406

stop écouter
vòi voi

elephant's trunk

象鼻(大象的鼻子)

trompe (éléphant)

pramoy ṭaṁrī

prəmaoj ɗəmrɛj

prəmoːj ʔɔmriː

UID = 559
Ferlus's numbering = 91
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W407

stop écouter
ngà

tusk, ivory

象牙

défense d’éléphant

bhluk ṭaṁrī

pʰluk ɗəmrɛj

UID = 560
Ferlus's numbering = 91.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W408

stop écouter
mỏ

beak

鸟嘴

bec

caṁbuḥ

cəmpuh

cəmpùh

UID = 561
Ferlus's numbering = 92
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mỏ chim

W409

stop écouter
chim

bird


oiseau

UID = 733
Ferlus's numbering = 111.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W410

stop écouter
mỏ

beak

鸟嘴

bec

caṁbuḥ

cəmpuh

cəmpùh

UID = 561
Ferlus's numbering = 92
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mỏ chim

W411

stop écouter
cánh

wing

翼,翅膀

aile

slāp

slaːp (cəmʔeːɲ)

sláːp

UID = 563
Ferlus's numbering = 93
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W412

stop écouter
đuôi

tail

尾,尾巴

queue (animaux)

kanduy

kəntuj

kəntùj

UID = 548
Ferlus's numbering = 88
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W413

stop écouter
lông

feather

羽毛

plume

rom slāp

rɷːm (sat slaːp)

ruːm sláːp

UID = 565
Ferlus's numbering = 94
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W414

stop écouter
lông tơ

fuzz, down

绒毛

duvet

rom kæv

rɷːm kaew

UID = 566
Ferlus's numbering = 94.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W415

stop écouter
ổ, tổ chim

nest


nid

saṁpuk

səmɓok

ʔəmɓok

UID = 567
Ferlus's numbering = 95
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W416

stop écouter

to crawl (snake)

(蛇)爬

ramper

UID = 880
Ferlus's numbering = 136.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W417

stop écouter
trâu

buffalo, water buffalo

水牛

buffle

krapī jhmol

krəɓɛj

kəɓɯː cʰmòːl ; (variant) kəɓɯː ɲìː

UID = 579
Ferlus's numbering = 96.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W418

stop écouter
trâu bò

cattle

牛、牛类

bovins

UID = 568
Ferlus's numbering = 95.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W419

stop écouter
(con) bê, nghé

calf

小牛

veau

kūn go

koːn kɷː

kun kòː

UID = 570
Ferlus's numbering = 96a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W420

stop écouter
tiếng bò rống

cry of cattle, low, moo (onomatopoeia)


cri, meuglement

UID = 571
Ferlus's numbering = 96b
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W421

stop écouter
vú (bò)

udder

(母牛)乳房

pis

UID = 576
Ferlus's numbering = 96d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W422

stop écouter
núm vú

nipples

乳头

têtons

UID = 1189
Ferlus's numbering = 193.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps

W423

stop écouter
vắt sữa

to milk

挤奶,挤乳

traire

UID = 578
Ferlus's numbering = 96f
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W424

stop écouter
trâu

buffalo, water buffalo

水牛

buffle

krapī jhmol

krəɓɛj

kəɓɯː cʰmòːl ; (variant) kəɓɯː ɲìː

UID = 579
Ferlus's numbering = 96.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W425

stop écouter
(tiếng trâu rống)

cry of buffalo (onomatopoeia)


cri du buffle

UID = 582
Ferlus's numbering = 96.1b
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W426

stop écouter
đàn (bò, trâu)

herd


troupeau

Hesitation
UID = 583
Ferlus's numbering = 96.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: một đàn bò

W427

stop écouter
đàn (bò, trâu)

herd


troupeau

Hesitation
UID = 583
Ferlus's numbering = 96.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: một đàn trâu

W428

stop écouter

goat

羊(山羊)

chèvre

babæ ñī

pəpɛː

pɔpɛ̀ː ɲiː

UID = 584
Ferlus's numbering = 97
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W429

stop écouter
dê con

kid

小羊

chevreau

kūn babæ

koːn pəpɛː

kuːn pɔpɛ̀ː

UID = 585
Ferlus's numbering = 97a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W430

stop écouter
(dê kêu) be be

cry of goat (onomatopoeia)


cri, bêlement

yaṁ

jum

UID = 586
Ferlus's numbering = 97.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W431

stop écouter
mèo

cat


chat

chmā

cʰmaː ; (Surin Khmer) meːw

miav

UID = 587
Ferlus's numbering = 98
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W432

stop écouter
vuốt mèo

cat's claws

猫爪(猫的爪子)

griffes du chat

UID = 591
Ferlus's numbering = 98.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W433

stop écouter
chó

dog


chien

chkæ

ckʰae

cəkɛː

UID = 594
Ferlus's numbering = 99
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W434

stop écouter
(chó sủa) gâu gâu

cry of dog, bark (onomatopoeia)

汪汪

cri, aboiement

chkæ brus

ckʰae pruh

cəkɛː prùh

UID = 595
Ferlus's numbering = 99a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W435

stop écouter
chó cắn

to bite


mordre, le chien —

UID = 596
Ferlus's numbering = 99b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W436

stop écouter
heo, lợn

pig (domestic)


cochon, porc

jrūk jhmol

cruːʔ

crùːk cʰmoːl

UID = 598
Ferlus's numbering = 100
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W437

stop écouter
(lợn kêu) ụt ịt

cry of pig, grunt, squeal (onomatopoeia)

嗷嗷

cri, grognement

sræk

sraec

UID = 599
Ferlus's numbering = 100a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W438

stop écouter
thiến

to castrate

阉(阉割)

châtrer

UID = 603
Ferlus's numbering = 100e
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thiến lợn

W439

stop écouter
thiến

to castrate

阉(阉割)

châtrer

UID = 603
Ferlus's numbering = 100e
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hoạn lợn

W440

stop écouter
trâu rừng

wild buffalo

野水牛

buffle sauvage

UID = 606
Ferlus's numbering = 100.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W441

stop écouter
bò rừng

banteng

野牛(爪哇野牛,白臀野牛)

banteng, {bos banteng} (s)

UID = 607
Ferlus's numbering = 100.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W442

stop écouter
dê rừng, con than

ibex

北山羊,巨角塔尔羊

bouquetin

UID = 609
Ferlus's numbering = 100.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W443

stop écouter
ban linh, linh dương

antelope goral

羚羊,斑羚

antilope goral

UID = 610
Ferlus's numbering = 100.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: sơn dương

W444

stop écouter
hươu

stag, deer

鹿

cerf sambar

kṭān' ; (variant) prœs

kʰɗan ; (variant) praəh

kəɗan

UID = 612
Ferlus's numbering = 101
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nai

W445

stop écouter
hươu thé, nai kêu

cry of deer


cri, bramement

yaṁ

jum

UID = 614
Ferlus's numbering = 101a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W446

stop écouter
gạc nai

antlers

鹿角

bois de cerf

UID = 615
Ferlus's numbering = 101b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W447

stop écouter
lộc nai

soft antlers

软(新出)的鹿角

corne tendre du cerf

UID = 616
Ferlus's numbering = 101c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W448

stop écouter
con mang, hoẵng

deer (roe-deer)


chevreuil

jhlūs

cʰluːh

cʰlùːh

UID = 617
Ferlus's numbering = 101.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W449

stop écouter
con hoẵng con

chevrotain, mouse-deer

鼷鹿

chevrotain

kʰjɒːŋ

UID = 618
Ferlus's numbering = 101.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con cheo

W450

stop écouter
con hươu, hươu vàng

babirusa

鹿豚,猪鹿

cerf porcin, porc-cerf, babiroussa

drāy

triəj

UID = 620
Ferlus's numbering = 101.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W451

stop écouter
chuột

rat


rat

kaṇṭur præṅ

kənɗol praeɲ ; (variant) kənɗao praeɲ

nnor prɛːŋ

UID = 622
Ferlus's numbering = 102
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W452

stop écouter
gặm, nhấm

to gnaw


ronger

Hesitation
UID = 625
Ferlus's numbering = 102b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chuột gặm

W453

stop écouter
nhím

porcupine

豪猪

porc-épic

pramā

prəmaː

sat pəmaː

UID = 627
Ferlus's numbering = 102.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W454

stop écouter
con tê tê, trút

pangolin

鲮鲤(穿山甲,龙鲤,石鲮鱼)

pangolin

baṅrūl

pəŋruːl

pəŋrùːl ; (variant) ŋŋrùːl

UID = 630
Ferlus's numbering = 102.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W455

stop écouter
vảy con tê tê

scale (of pangolin)

鳞(鲮鲤的)

écaille (pangolin)

UID = 631
Ferlus's numbering = 102.2a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W456

stop écouter
chồn

weasel

鼬(鼠狼,黄鼠狼)

belette

saṁboc

səmɓoːc

ʔɔmpoːc

UID = 633
Ferlus's numbering = 102.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W457

stop écouter
con rái cá

otter


loutre

bhe

pʰeː

pʰéː

Hesitation
UID = 634
Ferlus's numbering = 102.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W458

stop écouter
chó sói, sói đỏ

wolf


loup

UID = 635
Ferlus's numbering = 102.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W459

stop écouter
con cáo, chó rừng

jackal


chacal

UID = 636
Ferlus's numbering = 102.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W460

stop écouter
cầy, chồn

civet-cat, civet

麝猫

civettes

UID = 639
Ferlus's numbering = 102.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W461

stop écouter
gấu chó

sun bear

马来熊

ours malais

khlā ghmuṁ

kʰlaː kʰmum

kʰlaː kʰmom

Hesitation
UID = 665
Ferlus's numbering = 104
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con gấu

W462

stop écouter
gấu ngựa

tibetan brown bear

西藏棕熊

ours du tibet

UID = 666
Ferlus's numbering = 104.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W463

stop écouter
cầy, chồn

civet-cat, civet

麝猫

civettes

UID = 639
Ferlus's numbering = 102.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W464

stop écouter
chồn hương

mustelid, other

鼬科动物的一种

Mustelidae, mustélidés, autre

UID = 649
Ferlus's numbering = 102.8j
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W465

stop écouter
chồn bay

flying squirrel

鼯鼠,鸓鼠,小飞鼠

écureuil volant,

UID = 919
Ferlus's numbering = 142.3b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W466

stop écouter
chồn hôi

polecat

臭猫

putois

UID = 648
Ferlus's numbering = 102.8i
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W467

stop écouter
heo, lợn rừng

wild boar, wild pig

野猪

sanglier (solitaire)

jrūk brai

cruːʔ prej

cruk prej

UID = 658
Ferlus's numbering = 103
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W468

stop écouter
bầy lợn lòi

wild boar

野猪

sanglier (en groupe)

UID = 659
Ferlus's numbering = 103.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lợn lòi

W469

stop écouter
kêu éc éc

cry of boar

(猪、野猪的)叫声, 咕噜声

cri, grognement

UID = 661
Ferlus's numbering = 103b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lợn kêu

W470

stop écouter
nanh lợn lòi

wild boar's tusks

野猪獠牙

défense du sanglier

UID = 663
Ferlus's numbering = 103d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W471

stop écouter
gấu chó

sun bear

马来熊

ours malais

khlā ghmuṁ

kʰlaː kʰmum

kʰlaː kʰmom

UID = 665
Ferlus's numbering = 104
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gấu

W472

stop écouter
hang gấu

den

兽穴,熊穴

tanière

UID = 668
Ferlus's numbering = 104b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W473

stop écouter
khỉ

monkey (general)

猴子

singe (général)

svā

svaː

svaː

UID = 669
Ferlus's numbering = 105
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W474

stop écouter
tiếng khỉ kêu

cry of monkey

啸(猴子的叫声)

cri du singe

UID = 670
Ferlus's numbering = 105a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W475

stop écouter
vượn

gibbon

长臂猿

gibbon

doc

tɷːc

tòːc

UID = 671
Ferlus's numbering = 105b
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W476

stop écouter
vượn xám

gibbon (gray)

灰长臂猿

gibbon (gris)

UID = 674
Ferlus's numbering = 105.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W477

stop écouter
khỉ dài tay

langur (other)

一种叶猴

langur (autre)

UID = 679
Ferlus's numbering = 105.3d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W478

stop écouter
khỉ đất

ape / monkey, other

猴子(其它)

singe*, autre

UID = 686
Ferlus's numbering = 105.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W479

stop écouter
khỉ vàng

ape / monkey, other

猴子(其它)

singe*, autre

UID = 687
Ferlus's numbering = 105.5a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W480

stop écouter
khỉ sông

ape / monkey, other

猴子(其它)

singe*, autre

UID = 688
Ferlus's numbering =
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W481

stop écouter
cu ly gầy, cu ly lớn, cu lần

sunda slow loris

懒猴

loris paresseux

UID = 692
Ferlus's numbering = 105.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W482

stop écouter
cọp, hổ, khái, beo

tiger


tigre royal

khlā dhaṁ

kʰlaː tʰɔm

kʰlaː tʰom

UID = 694
Ferlus's numbering = 106
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hổ chúa

W483

stop écouter
tiếng cọp gầm

cry of tiger

啸/吼:老虎的叫声

cri, rugissement

UID = 695
Ferlus's numbering = 106a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: hổ gầm

W484

stop écouter
cọp, hổ, khái, beo

tiger


tigre royal

khlā dhaṁ

kʰlaː tʰɔm

kʰlaː tʰom

UID = 694
Ferlus's numbering = 106
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W485

stop écouter
mèo rừng

wildcat

斑猫,野猫

chat sauvage, divers

UID = 705
Ferlus's numbering = 107.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W486

stop écouter
ngựa

horse


cheval

seḥ

sɛh

sɛh

UID = 710
Ferlus's numbering = 108
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W487

stop écouter
ngựa hí

cry of horse

萧/咴(马的叫声)

cri, hennissement

UID = 711
Ferlus's numbering = 108a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W488

stop écouter
ngựa đá

to kick


ruer, le cheval rue

UID = 712
Ferlus's numbering = 108b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W489

stop écouter
bờm ngựa

mane


crinière

UID = 713
Ferlus's numbering = 108c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W490

stop écouter
voi

elephant


éléphant

ṭaṁrī

ɗəmrɛj

təmriː ; (variant) təmreː

UID = 714
Ferlus's numbering = 109
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W491

stop écouter
voi rống

cry of elephant

大象的叫声

cri, barrissement

Hesitation
UID = 716
Ferlus's numbering = 109a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W492

stop écouter
tê giác

rhinoceros

犀(犀牛)

rhinocéros

ramās

rəmàː[h]

UID = 717
Ferlus's numbering = 109.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W493

stop écouter
rồng

dragon


dragon (mythologique)

bas' nāgarāja

poəh niəʔ riəc

UID = 719
Ferlus's numbering = 109.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W494

stop écouter
dơi

bat

蝙蝠

chauve-souris

prajiev

prəciəw

pəciav

UID = 721
Ferlus's numbering = 110
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W495

stop écouter
gà nhà

chicken, domestic fowl (general)


poulet, coq, poule

mān'

moən

màn

UID = 727
Ferlus's numbering = 111
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gà

W496

stop écouter
(gà kêu) cục cục

cry of chicken

喔喔喔/咯咯咯/叽叽叽

cri, caquettement

mān' raṅāv ; (variant) mān' khtat

moən rəŋiəw ; (variant) moən kʰtɑt

màn rəŋàːv ; (variant) màn kətaːt

UID = 728
Ferlus's numbering = 111a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gà cục tác

W497

stop écouter
(gà) gáy

to sing (rooster)

啼叫(公鸡)

chanter (coq)

UID = 730
Ferlus's numbering = 111b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W498

stop écouter
(gà) bới

to scratch (chicken scratch the soil)

(用指甲、爪)搔,扒

gratter (poule - le sol)

UID = 731
Ferlus's numbering = 111.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W499

stop écouter
diều gà

gizzard


gésier

UID = 732
Ferlus's numbering = 111.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W500

stop écouter
chim

bird


oiseau

UID = 733
Ferlus's numbering = 111.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W501

stop écouter
chim sẻ

sparrow

麻雀

moineau

cāp

caːp srok

sɒt cáːp

UID = 734
Ferlus's numbering = 112
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W502

stop écouter
vịt nhà

duck, domestic canard (general)


canard (domestique)


tiə

tàː

UID = 736
Ferlus's numbering = 113
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: vịt

W503

stop écouter
ngỗng

goose


oie

khṅān

kəŋaːn

kəŋàːn

UID = 738
Ferlus's numbering = 113.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W504

stop écouter
công

peacock

孔雀

paon

UID = 740
Ferlus's numbering = 113.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W505

stop écouter
quạ

crow

乌鸦

corbeau

k’æk

kəʔaec

kɛːk

UID = 743
Ferlus's numbering = 114
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W506

stop écouter
quạ chao

cry of crow

哑哑(乌鸦的叫声)

cri, coassement

UID = 744
Ferlus's numbering = 114a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W507

stop écouter
sáo, khướu

blackbird, magpierobin

鹊鸲(信鸟,四喜)

merle

sārikā kæv

səkaː kaew

səkaː kɛv

UID = 745
Ferlus's numbering = 114.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: sáo

W508

stop écouter
sáo, khướu

blackbird, magpierobin

鹊鸲(信鸟,四喜)

merle

sārikā kæv

səkaː kaew

səkaː kɛv

UID = 745
Ferlus's numbering = 114.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: khướu

W509

stop écouter
con cò

heron

鹭(苍鹭)

héron

krasār

krəsaː

kəsaː

UID = 746
Ferlus's numbering = 114.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W510

stop écouter
gà nước (kịch)

moorhen, marsh hen, river chicken

黑水鸡,雌红松鸡

poule d’eau

mān' dịk

moən tɨk

màn tɯ̀k

UID = 747
Ferlus's numbering = 114.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: vịt nước

W511

stop écouter
chim én

swallow

燕(燕子)

hirondelle

trajiek kaṁ

trəciə kam

təciak kam

UID = 748
Ferlus's numbering = 114.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W512

stop écouter
cu gù

cry of dove

咕咕

cri, roucoulement

lalak raṅāv

ləlɔːʔ rəŋiəw

rəlɔ̀ːk rəŋàːv ; (variant) rəlɔ̀ːk troːl

UID = 750
Ferlus's numbering = 115a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W513

stop écouter
cú mèo

owl (general)

猫头鹰

hibou

dīduy

tituj

tətùj

UID = 752
Ferlus's numbering = 116
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W514

stop écouter
diều hâu

kite, falcon, eagle

鸢、老鹰

milan, aigle, faucon

khlæṅ ; (variant) [satva] ’endrī

kʰlaeŋ ; (variant) (sat) ʔentriː

kʰlɛːŋ

UID = 754
Ferlus's numbering = 116.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W515

stop écouter
chim gõ kiến

woodpecker

啄木鸟·

pic-vert

UID = 756
Ferlus's numbering = 116.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W516

stop écouter
chim đa đa

partridge

鹧鸪

perdrix percheuse

UID = 757
Ferlus's numbering = 116.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W517

stop écouter
chạy

to run


courir (animaux)

rat'

ruət

ròt

UID = 763
Ferlus's numbering = 117
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W518

stop écouter
nhảy

to jump (frog)

(蛙)跳

sauter (grenouille)

UID = 903
Ferlus's numbering = 140.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W519

stop écouter
bay

to fly


voler

hœr

haə

hə́ːr

UID = 765
Ferlus's numbering = 118
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W520

stop écouter
cọp vồ, tát

to jump (tiger)

跳跃(虎)

bondir (tigre)

UID = 764
Ferlus's numbering = 117.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W521

stop écouter
bay

to fly


voler

hœr

haə

hə́ːr

UID = 765
Ferlus's numbering = 118
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chim bay

W522

stop écouter
liệng

to plane, glide

滑翔

planer

UID = 766
Ferlus's numbering = 118.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chim liệng

W523

stop écouter
(chim) đậu (trên cành), (chim) sà xuống

to land on

降落于

se poser sur

UID = 767
Ferlus's numbering = 118.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W524

stop écouter
đút mồi

to feed (the way mother birds feed their young)

献食:鸟类喂食的方式

donner la becquée

UID = 768
Ferlus's numbering = 118.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chim đút mồi

W525

stop écouter
săn mồi

to hunt

狩猎

chasser

par pāñ'

ɓɑː ɓaɲ

ɓɛɲ

UID = 769
Ferlus's numbering = 119
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W526

stop écouter
cọp săn mồi

to hunt (the tiger hunts other animals)

捕杀

chasser (le tigre -)

UID = 770
Ferlus's numbering = 119.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W527

stop écouter
trứng

egg


œuf

baṅ

pɔːŋ

pòːŋ

UID = 777
Ferlus's numbering = 121
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W528

stop écouter
vỏ trứng

eggshell

蛋壳

coquille d’œuf

UID = 778
Ferlus's numbering = 121.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W529

stop écouter
lòng trắng trứng

egg white

蛋白,蛋清

blanc de l’œuf

UID = 779
Ferlus's numbering = 121.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W530

stop écouter
lòng đỏ trứng

egg yolk

蛋黄

jaune de l’œuf

UID = 780
Ferlus's numbering = 121.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lòng vàng

W531

stop écouter
đẻ trứng

to lay (eggs)

产卵,生蛋

pondre

UID = 781
Ferlus's numbering = 121.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W532

stop écouter
ấp trứng

to incubate


couver (poulets, oiseaux)

UID = 782
Ferlus's numbering = 121.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W533

stop écouter
(chim) hót

to sing (of animals and birds)

(鸟)叫

chanter (oiseau)

yaṁ

jum

jòm

UID = 784
Ferlus's numbering = 122
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W534

stop écouter
(chim) kêu

to cry, call (of animals and birds)

唤,呼叫

crier (oiseau)

srɛːk

UID = 785
Ferlus's numbering = 123
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W535

stop écouter

fish


poisson

trī/ macchā

trɛj

trɯ́ː

UID = 786
Ferlus's numbering = 124
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W536

stop écouter
(cá) nhảy, vượt

to jump (fish jumps)

(鱼)跳跃(出水)

sauter (hors de l’eau)

UID = 788
Ferlus's numbering = 124b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W537

stop écouter
bong bóng cá

fish maw, swim bladder

(鱼)鳔

vessie natatoire

Hesitation
UID = 790
Ferlus's numbering = 124d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W538

stop écouter
mang cá

gill


branchies

UID = 791
Ferlus's numbering = 124e
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W539

stop écouter
con nòng nọc

tadpoles

蝌蚪

têtards

UID = 792
Ferlus's numbering = 124f
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W540

stop écouter
cua

crab


crabe

kṭam

kʰɗaːm

kəɗàː[m]

UID = 793
Ferlus's numbering = 124.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W541

stop écouter
càng cua

crab pincers

蟹钳,蟹螯

pinces du crabe

UID = 794
Ferlus's numbering = 124.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W542

stop écouter
mai cua

crab shell

蟹壳

carapace du crabe

UID = 795
Ferlus's numbering = 124.1b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: gộp cua

W543

stop écouter
yếm cua

bottom part of (crab's) shell

蟹壳的下面部分

dessous de la carapace (du crabe)

UID = 796
Ferlus's numbering = 124.1c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W544

stop écouter
tôm sông, tôm nước ngọt

crayfish

淡水龙虾

écrevisse

kaṁbịs

kəmpɨh

ʔəmɓəh

UID = 797
Ferlus's numbering = 124.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: tép

W545

stop écouter
tôm

prawn

虾(明虾,对虾)

crevette

paṅgā ; (variants) paṅkaṅ , trī koṅ

ɓəŋkiə ; (variants) ɓəŋkɑːŋ , trɛj kaoŋ/kɔːŋ

ɓɔŋkàː

UID = 798
Ferlus's numbering = 124.2a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W546

stop écouter
lươn

eel


anguille

’andaṅ'

ʔəntuəŋ

ʔɔntòŋ

UID = 801
Ferlus's numbering = 124.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W547

stop écouter
cá trê, cá nghét

catfish

鲶鱼,鲇鱼

silure

UID = 804
Ferlus's numbering = 124.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cá trê

W548

stop écouter
cá trê, cá nghét

catfish

鲶鱼,鲇鱼

silure

UID = 804
Ferlus's numbering = 124.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cá nghét

W549

stop écouter
đẻ trứng

to lay eggs

下蛋,产卵

pondre

baṅ

pɔːŋ

poːŋ

UID = 809
Ferlus's numbering = 125
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W550

stop écouter
sâu bọ

insect

昆虫

insecte (général)

UID = 810
Ferlus's numbering = 125.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: sâu

W551

stop écouter
sâu bọ

insect

昆虫

insecte (général)

UID = 810
Ferlus's numbering = 125.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W552

stop écouter
ruồi

fly


mouche

ruy

ruj

rùj

UID = 811
Ferlus's numbering = 126
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W553

stop écouter
nhặng

fly, bluebottle

蝇,蓝丽蝇

mouche, grosse mouche

UID = 812
Ferlus's numbering = 126a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W554

stop écouter
nhặng

fly, bluebottle

蝇,蓝丽蝇

mouche, grosse mouche

UID = 812
Ferlus's numbering = 126a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: lằng

W555

stop écouter
giòi ruồi

fly maggot

蝇蛆

asticot de mouche

UID = 814
Ferlus's numbering = 126c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: giòi

W556

stop écouter
chí, chấy

head louse

头虱

pou de tête

cai

caj

cɛ́j

UID = 815
Ferlus's numbering = 126.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W557

stop écouter
rận

body louse

体虱

pou de corps

cai khluon

caj kʰluən

cɛ́j kʰluan

UID = 816
Ferlus's numbering = 126.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W558

stop écouter
bọ chét

flea

蚤(跳蚤,虼蚤)

puce

sramœl

srəmaəl

səmə̀ːl

UID = 818
Ferlus's numbering = 126.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W559

stop écouter
rận

dog lice

狗虱

tique des chiens

cai chkæ

caj cʰkae

UID = 819
Ferlus's numbering = 126.3a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con bọ chó

W560

stop écouter
rệp

bed-bug

臭虫

punaise (de lit)

saṅkœc

səŋkaəc

UID = 820
Ferlus's numbering = 126.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W561

stop écouter
muỗi mắt, muỗi nhỏ, ruồi nhuế

gnat, midge

蚊蚋

moucheron

suc ; (variant) mamaṅ'

soc ; (variant) məmuəŋ

sóc ; (variant) məmòːŋ

UID = 821
Ferlus's numbering = 1266.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ruồi con

W562

stop écouter
muỗi

mosquito

蚊,蚊子

moustique

mūs

muːh

mùːh

UID = 823
Ferlus's numbering = 127
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W563

stop écouter
muỗi to

giant mosquito

巨型蚊子

moustique, gros

UID = 825
Ferlus's numbering = 127b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W564

stop écouter
kiến đen

ant

蚂蚁

fourmi (noire)

sramoc

srəmaoc

s[r]əmòːc

UID = 826
Ferlus's numbering = 128
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: kiến

W565

stop écouter
kiến đen

ant

蚂蚁

fourmi (noire)

sramoc

srəmaoc

s[r]əmòːc

UID = 826
Ferlus's numbering = 128
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W566

stop écouter
kiến lửa, kiến đỏ

fire ant, red ant

火蚁

fourmi (rouge)

UID = 827
Ferlus's numbering = 128a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W567

stop écouter
ong mật

bee

蜜蜂

abeille à miel

ghmuṁ

kʰmum

kʰmòm

UID = 828
Ferlus's numbering = 129
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ong

W568

stop écouter
ong mật

bee

蜜蜂

abeille à miel

ghmuṁ

kʰmum

kʰmòm

UID = 828
Ferlus's numbering = 129
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W569

stop écouter
ong nhà, ong nuôi

domesticated (honey) bee

家养蜜蜂

abeille domestique

UID = 829
Ferlus's numbering = 129a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W570

stop écouter
ong vò vẽ

wasp

黄蜂

guêpe

srāṁṅ ; (variants) chkæ ñāṁṅ , ’aum"āl'

sraːŋ ; (variants) cʰkae ɲeəŋ , ʔɤwmal

sraŋ

UID = 830
Ferlus's numbering = 129.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W571

stop écouter
ong bầu

hornet

马蜂

frelon

ramàl

Hesitation
UID = 833
Ferlus's numbering = 129.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W572

stop écouter
ong thợ

mason bee

壁蜂

abeille maçonne

pruot

pruət

prùat

UID = 834
Ferlus's numbering = 129.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W573

stop écouter
ong chúa

queen bee

蜂王

reine des abeilles

UID = 837
Ferlus's numbering = 129.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W574

stop écouter
tổ ong, tảng ong

honeycomb

蜂窝

nid d’abeille

UID = 836
Ferlus's numbering = 129.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W575

stop écouter
đàn, chòm ong

bee swarm

蜜蜂群

essaim d’abeille

UID = 835
Ferlus's numbering = 129.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W576

stop écouter
(ong) chích, đốt

to sting

叮,刺

piquer

UID = 838
Ferlus's numbering = 129.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ong cắn

W577

stop écouter
kim, nọc ong

dart, sting


dard

UID = 839
Ferlus's numbering = 129.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W578

stop écouter
mật

honey

蜂蜜

miel

dịk ghmuṁ

tɨk kʰmum

tɯ̀k kʰmòm

UID = 841
Ferlus's numbering = 130
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W579

stop écouter
sáp

wax

蜡(蜂蜡)

cire (matière)

kramuon

krəmuən

kəmùan

UID = 842
Ferlus's numbering = 130.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W580

stop écouter
bướm, bươm bướm

butterfly

蝴蝶

papillon

me ’aṁpau

meː ʔəmɓaw

UID = 843
Ferlus's numbering = 131
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W581

stop écouter
kén

chrysalis, cocoon


cocon (ver à soie)

UID = 844
Ferlus's numbering = 131.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W582

stop écouter
con bọ hung

scarab

圣甲虫

scarabée

UID = 845
Ferlus's numbering = 131.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W583

stop écouter
con đom đóm

lightning bug

萤火虫

luciole

UID = 846
Ferlus's numbering = 131.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W584

stop écouter
tằm, nhộng

larva

幼虫,蚕

larve (ver à soie)

cai dịk ; (variants) kūn ñās' , ṭaṅkūv dịk ; (literary) ḍhimbhā

caj tɨk ; (variants) koːn ɲoəh , ɗəŋkɤw tɨk ; (literary) ɗɨmpʰiə

cej tɯ̀k ; (variant) caj tɯ̀k

UID = 847
Ferlus's numbering = 132
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W585

stop écouter
con tằm

silkworm


ver à soie

UID = 851
Ferlus's numbering = 132a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W586

stop écouter
sâu róm, sâu bướm

caterpillar

毛虫

chenille

ṭaṅkūv

ɗəŋkɤw

tɔŋkùː

UID = 852
Ferlus's numbering = 132.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W587

stop écouter
(sâu) bò

to crawl (worm)

爬(虫)

ramper (chenille)

UID = 853
Ferlus's numbering = 132.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W588

stop écouter
con trùn, giun

earthworm

蚯蚓

ver de terre

janlen

cənleːn

cəmleːn

Hesitation
UID = 854
Ferlus's numbering = 132.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W589

stop écouter
con vắt

land leech

山蛭

sangsue des bois

dāk

tiəʔ

tàːk

UID = 855
Ferlus's numbering = 132.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W590

stop écouter
con đỉa, tấc

water leech

水蛭(蚂蟥,马鳖)

sangsue d’eau

jhlœṅ

cʰləːŋ

cʰlə̀ːŋ

UID = 856
Ferlus's numbering = 132.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W591

stop écouter
(đỉa) cắn

to bite (leech)

咬(水蛭)

mordre (sangsue)

UID = 857
Ferlus's numbering = 132.4a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: đỉa hút máu

W592

stop écouter
con rết, rít

centipede

蜈蚣

centipède

UID = 859
Ferlus's numbering = 132.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W593

stop écouter
bò cạp

scorpion


scorpion

UID = 860
Ferlus's numbering = 132.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W594

stop écouter
châu chấu

grasshopper

蚱蜢

sauterelle

kaṇṭūp

kənɗoːp

kənnuːp ; (variant) kənɗuːp

UID = 863
Ferlus's numbering = 133
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W595

stop écouter
(châu chấu) nhảy

to jump (grasshopper)

跳(蚱蜢)

sauter (sauterelle)

UID = 865
Ferlus's numbering = 133a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W596

stop écouter
con dế

cricket

蟋蟀

grillon

UID = 866
Ferlus's numbering = 133.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W597

stop écouter
con mối

termite

白蚁

termite

UID = 867
Ferlus's numbering = 133.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W598

stop écouter
tổ mối

termitary

白蚁窝

termitière

UID = 868
Ferlus's numbering = 133.2a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W599

stop écouter
bọ xít

small stink-bug

椿象

punaise des bois

saṅkœc

səŋkaəc

kun ʔɒːŋ

UID = 869
Ferlus's numbering = 134
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W600

stop écouter
mọt

weevil

象鼻虫

charançon

khmūt

kʰmoːt

kʰmuːt

UID = 871
Ferlus's numbering = 134.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W601

stop écouter
ăn, đục, khoét gỗ

to gnaw, chew

咀嚼,啃

manger le bois, tarauder

Hesitation
UID = 872
Ferlus's numbering = 134.1a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mọt đục gỗ

W602

stop écouter
nhện nhà

spider (in houses)

(住在家里的)蜘蛛

araignée de maison

bīṅ bāṅ

piːɲ piəŋ

piŋ pàːŋ

UID = 874
Ferlus's numbering = 134.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: nhện

W603

stop écouter
nhện nhà

spider (in houses)

(住在家里的)蜘蛛

araignée de maison

bīṅ bāṅ

piːɲ piəŋ

piŋ pàːŋ

UID = 874
Ferlus's numbering = 134.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W604

stop écouter
nhện rừng

spider (in the forest)

(住在森林里的)蜘蛛?

araignée des bois

Hesitation
UID = 875
Ferlus's numbering = 134.2a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W605

stop écouter
mạng nhện

cobweb, spider web

蛛网

toile d’araignée

UID = 876
Ferlus's numbering = 134.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: màng nhện

W606

stop écouter
con chuồn chuồn

dragon fly

蜻蜓

libellule

kanduṁ ruy

kəntum ruj

ʔəmɓuj rùj

UID = 877
Ferlus's numbering = 135
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W607

stop écouter
rắn

snake (general)


serpent (général)

bas'

puəh

pɔ̀h

UID = 878
Ferlus's numbering = 136
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W608

stop écouter
(rắn) cắn

to bite (snake)

(蛇)咬

mordre (serpent)

UID = 879
Ferlus's numbering = 136.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W609

stop écouter

to crawl (snake)

(蛇)爬

ramper

UID = 880
Ferlus's numbering = 136.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con rắn bò

W610

stop écouter
rắn lột xác, rắn thay da

sloughed skin (of snake)

(蛇的)蜕皮

mue de serpent

UID = 882
Ferlus's numbering = 136.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W611

stop écouter
trăn

python (large)

蟒蛇

python

bas' thlān'

puəh tʰlan

pɔ̀h tʰlán

UID = 883
Ferlus's numbering = 137
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W612

stop écouter
rắn hổ mang

cobra

眼镜蛇

cobra

bas' væk

puəh vɛːk

pɔ̀h wɛ̀ːk

UID = 884
Ferlus's numbering = 138
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W613

stop écouter
rắn nước

colubridae, water snake

游蛇,水蛇

serpent*, autre

UID = 885
Ferlus's numbering = 138a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W614

stop écouter
rắn lục

viper

毒蛇

vipère

UID = 886
Ferlus's numbering =
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W615

stop écouter
rắn lải

ptyas korros

灰鼠蛇

serpent*, autre

UID = 887
Ferlus's numbering =
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W616

stop écouter
thằn lằn

lizard (general)

蜥蜴

lézard (général)

thlæn

tʰlaen

sɒt tʰléːn

UID = 888
Ferlus's numbering = 139
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W617

stop écouter
tắc kè

gecko

壁虎

gecko

tak' kæ

tɤkkae

tɔkkɛː

UID = 889
Ferlus's numbering = 139a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W618

stop écouter
thằn lằn

house-lizard

蜥蜴

margouillat

jīṅ cak'

ciːɲ cɑʔ

cek cɒk

UID = 890
Ferlus's numbering = 139b
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W619

stop écouter
rồng

dragon


dragon (mythologique)

bas' nāgarāja

poəh niəʔ riəc

UID = 719
Ferlus's numbering = 109.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W620

stop écouter
rùa

tortoise


tortue de terre

’aṇṭœk

ʔənɗaəʔ

nnəːk ; (variants) ʔɔnəːk , ʔɔnɗəːk

UID = 892
Ferlus's numbering = 139.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W621

stop écouter
mai rùa

shell (of tortoise)

龟甲

carapace de tortue

snūk ’aṇṭœk

snoːʔ ʔənɗaəʔ

snuk ʔɔnɗəːk ; (variant) snuk ʔɔnəːk

UID = 894
Ferlus's numbering = 139.1a
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W622

stop écouter
rùa nước ngọt

terrapin

淡水龟

tortue d’eau douce

UID = 895
Ferlus's numbering = 139.1b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con ba ba

W623

stop écouter

fish


poisson

trī/ macchā

trɛj

trɯ́ː

UID = 786
Ferlus's numbering = 124
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W624

stop écouter
vảy cá

scale (of fish)

鳞(鱼鳞)

écaille de poisson

srakār

srəkaː

səkaː

UID = 896
Ferlus's numbering = 139.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W625

stop écouter
vây cá

fin


nageoire

bruy

pruj

kəntùj trɯː

UID = 897
Ferlus's numbering = 139.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W626

stop écouter
ếch, ngóe

frog

蛙,青蛙

grenouille

kaṅkæp

kəŋkaep ; (variant) ʔəŋkaep

ʔɔŋkeːp ; (variant) ʔɔŋgeːp

UID = 901
Ferlus's numbering = 140
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W627

stop écouter
nhái, chàng hiu

small green frog living in trees

住在树上的青蛙

oxyglosse, rainette

UID = 902
Ferlus's numbering = 140.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W628

stop écouter
nhảy

to jump (frog)

(蛙)跳

sauter (grenouille)

Hesitation
UID = 903
Ferlus's numbering = 140.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ếch nhảy

W629

stop écouter
cóc

toad

蟾蜍,癞蛤蟆

crapaud

gīṅ gak'

kiɲ kuəʔ

kàːŋ kòk

UID = 904
Ferlus's numbering = 141
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W630

stop écouter
chàng hương, ểnh ương

toad-buffalo

蟾蜍,癞蛤蟆

crapaud-buffle

UID = 905
Ferlus's numbering = 141.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W631

stop écouter
ốc

snail

蜗牛

escargot

UID = 906
Ferlus's numbering = 141.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W632

stop écouter
ốc sên

slug

蛞蝓,蜒蚰,鼻涕虫

limace

UID = 907
Ferlus's numbering = 141.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: con sên

W633

stop écouter
vết sên bò, vết bò của sên

snail traces

蜗牛的痕迹

traces de l’escargot

UID = 909
Ferlus's numbering = 141.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ốc sên bò

W634

stop écouter
vỏ ốc

snail shell

蜗牛壳

coquille d’escargot

UID = 910
Ferlus's numbering = 141.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W635

stop écouter
thụt vô vỏ

to curl back into its shell (of snail)

缩回壳内(蜗牛)

rentrer dans sa coquille

UID = 913
Ferlus's numbering = 141.9
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W636

stop écouter
cá sấu

crocodile

鳄,鳄鱼

crocodile

krabœ

krəpəː

kɔpəː

UID = 914
Ferlus's numbering = 142
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W637

stop écouter
kỳ đà

iguana

鬣蜥,鼠鳞蜥(一种美洲大蜥蜴)

iguane

Hesitation
UID = 915
Ferlus's numbering = 142.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W638

stop écouter
kỳ đà

iguana

鬣蜥,鼠鳞蜥(一种美洲大蜥蜴)

iguane

UID = 915
Ferlus's numbering = 142.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W639

stop écouter
sóc

squirrel

松鼠

écureuil (commun)

UID = 917
Ferlus's numbering = 142.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W640

stop écouter
chồn bay

flying squirrel

鼯鼠,鸓鼠,小飞鼠

écureuil volant,

UID = 919
Ferlus's numbering = 142.3b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W641

stop écouter
con đồi

treeshrew, tree shrew, banxring

树鼩

toupaye (anathana ellioti), musaraignes arboricoles

UID = 925
Ferlus's numbering = 142.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W642

stop écouter
chuột

rat


rat

kaṇṭur præṅ

kənɗol praeɲ ; (variant) kənɗao praeɲ

nnor prɛːŋ

UID = 622
Ferlus's numbering = 102
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W643

stop écouter
chuột lồ ô

Rhizomys sinensis

竹鼠

rat de bambou

UID = 926
Ferlus's numbering = 142.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W644

stop écouter
dũi

Rhizomys sinensis (large-sized)

竹鼠(大的)

rat de bambou (grand -)

UID = 927
Ferlus's numbering = 142.6a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W645

stop écouter
đào hang

to tunnel

挖隧道,挖地道

creuser des galeries

UID = 931
Ferlus's numbering = 142.7a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chuột đào hang

W646

stop écouter
thỏ rừng

hare

野兔

lièvre

UID = 932
Ferlus's numbering = 142.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...
Annotator's comment: Người phát âm nói là: thỏ

W647

stop écouter
thỏ rừng

hare

野兔

lièvre

UID = 932
Ferlus's numbering = 142.8
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W648

stop écouter
người ta, con người

man (homo)


homme (Homo)

manussa

mənuh/mənɨh

mɔnə̀h

UID = 933
Ferlus's numbering = 143
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W649

stop écouter
người ta, con người

man (homo)


homme (Homo)

manussa

mənuh/mənɨh

mɔnə̀h

UID = 933
Ferlus's numbering = 143
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W650

stop écouter
đàn ông

man (vir)

男人

homme (Vir)

prus

proh

prɤ́h

UID = 934
Ferlus's numbering = 144
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W651

stop écouter
đàn bà

woman

女人

femme

srī

srɛj

sríː

UID = 935
Ferlus's numbering = 145
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W652

stop écouter
thanh niên, con trai

young man

年轻男人

jeune homme

kaṁłāḥ

kəmlɑh

kəmlɒh

UID = 936
Ferlus's numbering = 146
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W653

stop écouter
thiếu nữ, con gái

girl, young woman

年轻女人

jeune fille

kramuṁ

krəmom

krəmom

UID = 937
Ferlus's numbering = 147
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W654

stop écouter
trẻ con, con nít

children (general)

孩子

enfants (terme général)

kmeṅ kmāṅ

(koːn) kʰmeːɲ

kəmiːŋ kəmaːŋ

UID = 939
Ferlus's numbering = 148
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W655

stop écouter
con nuôi

adopted child

养子(收养的而非亲生的孩子)

enfant adopté

kūn ciñjịm

koːn ceɲcɤm

kún ʔɔncem

UID = 941
Ferlus's numbering = 148.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W656

stop écouter
con một

singleton

独生子

enfant unique

UID = 942
Ferlus's numbering = 148.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W657

stop écouter
con hoang

illegitimate child, bastard

私生子

enfant naturel

UID = 943
Ferlus's numbering = 148.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W658

stop écouter
con sinh đôi

twins

双胞胎

jumeaux

UID = 944
Ferlus's numbering = 148.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W659

stop écouter
con cả, con đầu lòng

first-born child, eldest child

长子(或长女),老大

aîné(e), premier-né

UID = 945
Ferlus's numbering = 148.6
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W660

stop écouter
con út

youngest child

老幺

dernier-né

UID = 946
Ferlus's numbering = 148.7
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W661

stop écouter
người già

old man

老人

vieillard (homme et femme)

manuss cās'

mənuh/nɨh cah

mɔnə̀h cáh

UID = 947
Ferlus's numbering = 149
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W662

stop écouter
trẻ

young (people)

年轻,年轻人

jeune, être jeune

(kūn) kmeṅ

kʰmeːɲ

kún kəmiːŋ 

UID = 948
Ferlus's numbering = 150
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: người trẻ

W663

stop écouter
già

old (of people)


vieux, être vieux

cās'

cah

cah

UID = 952
Ferlus's numbering = 151
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W664

stop écouter
sinh đẻ

to give birth


enfanter

chlaṅ danle ; (variants) kīt kūn , saṁrāl kūn

cʰlɑːŋ tənleː ; (variants) kaət koːn , səmraːl koːn

cʰlɒŋ tɔnlèː ; (variants) kɤːt kún , sɔmraːl kún , pəsoːt kun

UID = 953
Ferlus's numbering = 152
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W665

stop écouter
trồng cây

to plan a tree

种树

planter un arbre

ṭāṁ jhœ

ɗam cʰəː

ɗam cʰə̀ː

UID = 319
Ferlus's numbering = 76
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: trồng

W666

stop écouter
góa chồng, góa phụ, bà góa

widow

寡妇

veuve

me m"āy

meː maːj

mèː màːj

UID = 964
Ferlus's numbering = 154.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W667

stop écouter
li dị

to divorce

离婚

divorcée

me m"āy ; (variant) pṭī læṅ

meː maːj … ; (variant) pʰɗɛj lɛːɲ

UID = 965
Ferlus's numbering = 154.2
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W668

stop écouter
độc thân

single

单身

célibataire

UID = 962
Ferlus's numbering = 153.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W669

stop écouter
vợ, vợ hợp pháp

wife (legitimate wife)

妻子(合法妻子)

épouse (légitime)

prabandha

prəpuən

pɔpon

UID = 963
Ferlus's numbering = 154
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: vợ cả

W670

stop écouter
sức khỏe

UID = 2905
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W671

stop écouter
cha

father

父亲

père

’ūbuk ; (variant) pitā

ʔɤw[puk] ; (variant) ʔapuk , ɓɛjɗaː

ʔupùk

UID = 967
Ferlus's numbering = 155
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bố

W672

stop écouter
mẹ

mother

母亲

mère

m"æ ; (variants) mṭāy , mātā

mae ; (variants) məɗaːj , miəɗaː

mɛ̀ː

UID = 969
Ferlus's numbering = 156
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W673

stop écouter
con trai

son

儿子

fils

kūn prus

koːn proh

kún prəh

UID = 972
Ferlus's numbering = 157
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W674

stop écouter
con dâu

daughter in law, son's wife

儿媳妇

bru, épouse du fils

kūn prasā srī

koːn prəsaː srɛj

kún pəsaː sriː

UID = 973
Ferlus's numbering = 157.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W675

stop écouter
cháu trai nội

son's son

孙子(儿子的儿子)

fils du fils

cau prus

caw proh

cav prə́h

UID = 974
Ferlus's numbering = 157.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu nội

W676

stop écouter
cháu trai nội

son's son

孙子(儿子的儿子)

fils du fils

cau prus

caw proh

cav prə́h

UID = 974
Ferlus's numbering = 157.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu trai

W677

stop écouter
cháu gái ngoại

daughter's daughter

外孙女(女儿的女儿)

fille de la fille

cau srī

caw srɛj

UID = 978
Ferlus's numbering = 158.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu ngoại

W678

stop écouter
cháu trai nội

son's son

孙子(儿子的儿子)

fils du fils

cau prus

caw proh

cav prə́h

UID = 974
Ferlus's numbering = 157.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu trai

W679

stop écouter
con gái

daughter

女儿

fille

kūn srī

koːn srɛj

UID = 976
Ferlus's numbering = 158
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W680

stop écouter
con rể

son in law, daughter's husband

女婿

gendre, mari de la fille

kūn prasā prus

koːn prəsaː proh

UID = 977
Ferlus's numbering = 158.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W681

stop écouter
cháu gái nội

son's daughter

孙女(儿子的女儿)

fille du fils

cau srī

caw srɛj

UID = 979
Ferlus's numbering = 158.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu gái

W682

stop écouter
con cháu, người nối dõi

descendant

后代,后裔

lignée

būj ; (variants) sanṭān , trakūl , ’aṁpūr

puːc ; (variants) sənɗaːn , trəkoːl , ʔəmɓoː

UID = 1059
Ferlus's numbering = 176.3c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cháu

W683

stop écouter
chắt

great grandchildren

重孙,重孙女,曾孙

arrière petits-enfants

UID = 980
Ferlus's numbering = 158.4
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W684

stop écouter
chút, chít

great great grandchildren

玄孙

arrière arrière petits-enfants

UID = 981
Ferlus's numbering = 158.5
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W685

stop écouter
anh (trai)

elder brother


frère aîné

paṅ prus

ɓɑːŋ proh

UID = 982
Ferlus's numbering = 159
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: anh cả

W686

stop écouter
chị

elder sister


sœur aînée

paṅ srī

ɓɑːŋ srɛj

UID = 983
Ferlus's numbering = 160
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chị cả

W687

stop écouter
em trai

younger brother


frère cadet

p’ūn prus

pəʔoːn proh

UID = 984
Ferlus's numbering = 161
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W688

stop écouter
em gái

younger sister


sœur cadette

p’ūn srī

pəʔoːn srɛj

UID = 987
Ferlus's numbering = 162
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W689

stop écouter
chị em gái

sister (general)

姐姐/妹妹(总称)

sœur (général)

paṅ p’ūn srī

ɓɑːŋ pəʔoːn srɛj

UID = 989
Ferlus's numbering = 162.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W690

stop écouter
anh chị em

siblings

兄弟姐妹

frères et sœurs

paṅ p’ūn

ɓɑːŋ pəʔoːn

UID = 990
Ferlus's numbering = 162.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W691

stop écouter
bác trai

father's elder brother

伯,伯伯,伯父,大爷(父亲的哥哥)

frère aîné du père

’ūbuk thaṁ ; (variants) ’uṁ [prus] , braḥ pi tu lā

ʔɤwpuk tʰom ; (variants) ʔom [proh] , preəh pe[ˀ] to[ˀ] laː

nom

UID = 995
Ferlus's numbering = 163
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: anh trai của bố

W692

stop écouter
bác gái

father's elder brother's wife

伯母

épouse du frère aîné du père

’uṁ (srī) ; (variant) thaṁ srī

ʔom srɛj ; (variant) tʰom srɛj

UID = 999
Ferlus's numbering = 163.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: vợ của anh trai của bố

W693

stop écouter
chú

father's younger brother

叔,叔叔,叔父(父亲的弟弟)

frère cadet du père

bū ; (variants) ’ūbuk mā , ’ūbuk [paṅkœt]

puː ; (variants) ʔɤwpuk miə , puː ɓəŋkaət

UID = 1001
Ferlus's numbering = 163.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: em trai của bố

W694

stop écouter
cô, bác, bá

father's elder sister

姑,姑姑,姑母(父亲的姐姐)

sœur aînée du père

mṭāy thaṁ

məɗaːj tʰom

UID = 1005
Ferlus's numbering = 164
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chị gái của bố

W695

stop écouter
dượng, bác

father's elder sister's husband

姑父,姑夫

mari de sœur aînée du père

’uṁ

ʔom

UID = 1006
Ferlus's numbering = 164.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chồng của chị gái của bố

W696

stop écouter

father's younger sister

姑,姑姑,姑母(父亲的妹妹)

sœur cadette du père

mīṅ

miːɲ

UID = 1007
Ferlus's numbering = 164.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: em gái của bố

W697

stop écouter
dượng, chú

father's younger sister's husband

姑父,姑夫

mari de sœur cadette du père

mā ; (variant) bū

miə ; (variant) puː

màː

UID = 1008
Ferlus's numbering = 164.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chồng của em gái của bố

W698

stop écouter
cậu

mother's younger brother

舅,舅舅(母亲的弟弟)

frère cadet de la mère

mā/ bū

miə/puː

pùː

UID = 1012
Ferlus's numbering = 165.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: em trai của mẹ

W699

stop écouter
mợ

mother's younger brother's wife

舅妈(母亲弟弟的妻子)

épse du frère cadet de la mère

mīṅ

miːɲ

miːŋ

UID = 1013
Ferlus's numbering = 165.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: vợ của em trai của mẹ

W700

stop écouter

mother's younger sister

姨,阿姨,姨妈(母亲的妹妹)

sœur cadette de la mère

mīṅ

miːɲ

UID = 1016
Ferlus's numbering = 166.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: em gái của mẹ

W701

stop écouter
dượng, chú

mother's younger sister's husband

姨夫(母亲的妹夫)

mari de la sœur cadette de la mère

mā/ bū

miə/puː

UID = 1017
Ferlus's numbering = 166.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chồng của em gái của mẹ

W702

stop écouter
dì, bác

mother's elder sister

姨,大姨,阿姨,姨妈(母亲的姐姐)

sœur aînée de la mère

’uṁ

ʔom

UID = 1014
Ferlus's numbering = 166
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chị gái của mẹ

W703

stop écouter
dượng, bác

mother's elder sister's husband

姨夫(母亲的姐夫)

mari de la sœur aînée de la mère

’uṁ

ʔom

UID = 1015
Ferlus's numbering = 166.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Cách gọi: chồng của chị gái của mẹ

W704

stop écouter
ông ngoại

mother's father

外公,外祖父

père de la mère

[lok] tā ; (variant) jītā ; (among the Sino-Khmers) [’ā]kuṅ

[lɷːʔ] taː ; (variant) ciː taː ; (among the Sino-Khmers) [ʔaː] koŋ

táː

UID = 1026
Ferlus's numbering = 169
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W705

stop écouter
ông nội

father's father

爷爷,祖父

père du père

tā/ jītā

taː/ciː taː

cìː táː

UID = 1029
Ferlus's numbering = 169.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W706

stop écouter
bà ngoại

mother's mother

外婆,外祖母

mère de la mère

jīṭūṅ ; (variant) yāy

ciː ɗoːn ; (variant) jiəj

jàːj

UID = 1030
Ferlus's numbering = 170
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W707

stop écouter
bà nội

father's mother

奶奶,祖母

mère du père

jīṭūṅ ; (variant) yāy

ciː ɗoːn ; (variant) jiəj

UID = 1032
Ferlus's numbering = 170.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W708

stop écouter
bố chồng

husband's father

公公(丈夫的父亲)

père du mari

tā/ jītā

taː/ciː taː

UID = 1034
Ferlus's numbering = 171
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W709

stop écouter
cha vợ, bố vợ

wife's father

岳父(妻子的父亲)

père de l’épouse

tā/ jītā

taː/ciː taː

UID = 1035
Ferlus's numbering = 171.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: bố

W710

stop écouter
mẹ chồng

husband's mother

婆婆(丈夫的母亲)

mère du mari

jīṭūṅ ; (variant) yāy

ciː ɗoːn ; (variant) jiəj

UID = 1036
Ferlus's numbering = 172
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mẹ

W711

stop écouter
mẹ vợ

wife's mother

岳母(妻子的母亲)

mère de l’épouse

jīṭūṅ ; (variant) yāy

ciː ɗoːn ; (variant) jiəj

UID = 1038
Ferlus's numbering = 172.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: mẹ

W712

stop écouter
sui gia, thông gia

son's wife's parents

亲家(儿子的爱人的父母)

parents de l’épouse du fils

’ūbuk mṭāy kmek

ʔɤwpuk məɗaːj kʰmeːc

UID = 1040
Ferlus's numbering = 172.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W713

stop écouter
anh chồng, anh rể

husband's elder brother

丈夫的哥哥

frère aîné du mari

paṅ thlai prus

ɓɑːŋ tʰlaj proh

ɓɒŋ kʰlej prəh

UID = 1042
Ferlus's numbering = 173
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: anh

W714

stop écouter
chị chồng

husband's elder sister

大姑子(丈夫的姐姐)

sœur aînée du mari

paṅ thlai srī

ɓɑːŋ tʰlaj srɛj

-

UID = 1043
Ferlus's numbering = 174
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chị

W715

stop écouter
em trai chồng, em rể

husband's younger brother

丈夫的弟弟

frère cadet du mari

paṅ thlai prus

pəʔoːn tʰlaj proh

-

UID = 1044
Ferlus's numbering = 175
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chú

W716

stop écouter
em gái chồng

husband's younger sister

小姑子(丈夫的妹妹)

sœur cadette du mari

paṅ thlai srī

pəʔoːn tʰlaj srɛj

-

UID = 1045
Ferlus's numbering = 176
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: cô

W717

stop écouter
anh vợ

wife's elder brother

大舅子

frère aîné de l’épouse

UID = 1046
Ferlus's numbering = 176a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: anh

W718

stop écouter
chị chồng

husband's elder sister

大姑子(丈夫的姐姐)

sœur aînée du mari

paṅ thlai srī

ɓɑːŋ tʰlaj srɛj

-

UID = 1043
Ferlus's numbering = 174
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: chị

W719

stop écouter
em trai vợ

wife's younger brother

小舅子

frère cadet de l’épouse

UID = 1048
Ferlus's numbering = 176c
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: em

W720

stop écouter
em gái vợ, em dâu

wife's younger sister

妻子的妹妹

sœur cadette de l’épouse

UID = 1049
Ferlus's numbering = 176d
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: em

W721

stop écouter
cưới vợ

marriage (man speaking)

娶(把女子接过来成亲)

mariage (homme parlant)

yak prabandha

jɔʔ prəpuən

jòː pɔpòn

UID = 1050
Ferlus's numbering = 176.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W722

stop écouter
lấy chồng

marriage (woman speaking)


mariage (femme parlant)

yak pṭī

jɔʔ pʰɗɛj

jòː pəɗiː

UID = 1051
Ferlus's numbering = 176.2
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W723

stop écouter
bạn bè

companion/friend

朋友

ami

klœ ; (variants) buok m"āk , mitta , saṁłañ'

klaə ; (variants) puəʔ maːʔ , mɨt , səmlaɲ

klə́ː ; (variants) pùok mà[ː]k , mə́t sɔmlɛ̀ɲ , mə̀t pʰak

UID = 1053
Ferlus's numbering = 176.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W724

stop écouter
gia đình

family

家庭

famille (nucléaire)

[krum] grasār

[krom] kruəsaː

UID = 1058
Ferlus's numbering = 176.3b
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W725

stop écouter
tao, tôi, tớ, mình

I, me


je

khñuṁ

kʰɲom

UID = 2876
Ferlus's numbering = 463
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: personal pronouns
Catégorie / Champ sémantique: pronoms personnels

W726

stop écouter
người ngoài, lạ

foreigner

外人

étranger (à la région)

’nak ṭaṁṇœr ; (variant) ’nak bī nāy

nàk təmnəːr ; (variant) nàk pìː nàːj

UID = 1070
Ferlus's numbering = 176.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: người lạ

W727

stop écouter
người ngoài, lạ

foreigner

外人

étranger (à la région)

’nak ṭaṁṇœr ; (variant) ’nak bī nāy

nàk təmnəːr ; (variant) nàk pìː nàːj

UID = 1070
Ferlus's numbering = 176.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: người ngoài

W728

stop écouter
dân láng giềng

tribal names given to neighbouring peoples (names which these peoples give themselves)

邻居,周边人群的名称

populations voisines

UID = 1073
Ferlus's numbering = 176.6
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté

W729

stop écouter
người ngoài, lạ

foreigner

外人

étranger (à la région)

’nak ṭaṁṇœr ; (variant) ’nak bī nāy

nàk təmnəːr ; (variant) nàk pìː nàːj

UID = 1070
Ferlus's numbering = 176.5
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: khách

W730

stop écouter
dân láng giềng

tribal names given to neighbouring peoples (names which these peoples give themselves)

邻居,周边人群的名称

populations voisines

UID = 1073
Ferlus's numbering = 176.6
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: kinship
Catégorie / Champ sémantique: termes de parenté
Annotator's comment: Người phát âm nói là: láng giềng

W731

stop écouter
rùa

tortoise


tortue de terre

’aṇṭœk

ʔənɗaəʔ

nnəːk ; (variants) ʔɔnəːk , ʔɔnɗəːk

UID = 892
Ferlus's numbering = 139.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W732

stop écouter
rùa

tortoise


tortue de terre

’aṇṭœk

ʔənɗaəʔ

nnəːk ; (variants) ʔɔnəːk , ʔɔnɗəːk

UID = 892
Ferlus's numbering = 139.1
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W733

stop écouter
rìu

axe


hache

buthau

putʰaw

ɗɤŋ

UID = 1705
Ferlus's numbering = 270
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: tools, instruments and weapons
Catégorie / Champ sémantique: outils, instruments, armes

W734

stop écouter
rễ, rễ cái

main root

主根

racine, grosse racine

UID = 181
Ferlus's numbering = 45.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W735

stop écouter
rễ, rễ cái

main root

主根

racine, grosse racine

UID = 181
Ferlus's numbering = 45.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W736

stop écouter
rễ, rễ cái

main root

主根

racine, grosse racine

UID = 181
Ferlus's numbering = 45.1
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W737

stop écouter
ria mép

moustache


moustaches

Overlap of speakers
UID = 1160
Ferlus's numbering = 188.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps
Annotator's comment: Người phát âm nói là: râu

W738

stop écouter
ria mép

moustache


moustaches

UID = 1160
Ferlus's numbering = 188.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps
Annotator's comment: Người phát âm nói là: râu

W739

stop écouter
ria mép

moustache


moustaches

UID = 1160
Ferlus's numbering = 188.3
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: body parts
Catégorie / Champ sémantique: parties du corps
Annotator's comment: Người phát âm nói là: râu

W740

stop écouter
rơm

straw, rice straw

稻草(脱粒后的稻杆)

paille

caṁpœṅ

cəmɓaeŋ

cəmɓə́ːŋ

UID = 223
Ferlus's numbering = 51.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W741

stop écouter
rơm

straw, rice straw

稻草(脱粒后的稻杆)

paille

caṁpœṅ

cəmɓaeŋ

cəmɓə́ːŋ

UID = 223
Ferlus's numbering = 51.3
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rơm rạ

W742

stop écouter
rừng

forest

林,树林

forêt (général)

brai

prej

prè[j] ; (variants) prèː kəmpòːt , prèː ɓɤ´ŋ , prèː wàːl , prèː kráːh , prèː sɗə́ːŋ

UID = 165
Ferlus's numbering = 43
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W743

stop écouter
rượu

alcohol

酒精

alcool

UID = 1370
Ferlus's numbering = 221.10a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: food and drink
Catégorie / Champ sémantique: nourriture et boisson

W744

stop écouter
rượu

alcohol

酒精

alcool

UID = 1370
Ferlus's numbering = 221.10a
Layer in word list: III (Michel Ferlus)
Category / Semantic field: food and drink
Catégorie / Champ sémantique: nourriture et boisson

W745

stop écouter
rệp

bed-bug

臭虫

punaise (de lit)

saṅkœc

səŋkaəc

UID = 820
Ferlus's numbering = 126.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W746

stop écouter
rệp

bed-bug

臭虫

punaise (de lit)

saṅkœc

səŋkaəc

UID = 820
Ferlus's numbering = 126.4
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: animals
Catégorie / Champ sémantique: animaux, insectes, oiseaux...

W747

stop écouter
ruộng nước

wet rice field (in the plains)

水稻田,水田

rizière humide

sræ

srae

srɛː

UID = 366
Ferlus's numbering = 81
Layer in word list: I (EFEO)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: ruộng

W748

stop écouter
rau

vegetable (general)

蔬菜

légumes (terme général)

panlæ (paṅkār)

ɓənlae (ɓəŋkaː)

ɓɔnlɛː ɓɔŋkaː

UID = 462
Ferlus's numbering = 82.58
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes

W749

stop écouter
rau

vegetable (general)

蔬菜

légumes (terme général)

panlæ (paṅkār)

ɓənlae (ɓəŋkaː)

ɓɔnlɛː ɓɔŋkaː

UID = 462
Ferlus's numbering = 82.58
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rau cỏ

W750

stop écouter
rau

vegetable (general)

蔬菜

légumes (terme général)

panlæ (paṅkār)

ɓənlae (ɓəŋkaː)

ɓɔnlɛː ɓɔŋkaː

UID = 462
Ferlus's numbering = 82.58
Layer in word list: II (SOAS + CNRS)
Category / Semantic field: plants
Catégorie / Champ sémantique: plantes
Annotator's comment: Người phát âm nói là: rau cỏ

W751

stop écouter
rát

UID = 2903
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique:

W752

stop écouter
rát

UID = 2903
Ferlus's numbering =
Layer in word list: V (additions for Arem)
Category / Semantic field:
Catégorie / Champ sémantique: