Histoire du coq d'Ema
doi https://doi.org/10.24397/pangloss-0005203